Vlečkový areál s vysokými nároky

 

 

Mohlo by se zdát, že ovládání vlečkového areálu, majícího pouze čtyři provozní koleje a jednu kolej odbočující, bude velmi jednoduchou záležitostí. Ovšem jakmile majitel přestavil veškeré požadavky na provoz, bylo jasné, že řešení jednoduché nebude.

O jaké požadavky se tedy jedná:

 

 • Cesty bude možné stavět tlačítky, volbou odkud-kam.
 • Jakmile cesta bude postavena, rozsvítí se návěst povolující odjezd ze zvolené koleje nebo vjezd na zvolenou kolej. Zároveň se rozsvítí průsvitky v celé délce cesty.
 • Jednotlivé výhybky bude možné stavět individuálně otočnými řadiči.

 

Potud se nezdálo, že by řešení bylo nějak zvlášť náročné. Následně byly ale definovány podmínky, které je nutné splnit:

 

 • Jestliže je některá cesta aktivní, nesmí být možné postavit cestu, která by s ní byla v konfliktu.
 • Jestliže je některá cesta aktivní, nesmí být možné přestavit kteroukoli výhybku v této cestě (zajištění proti podhození výhybky).
 • Jestliže byla kterákoli výhybka přestavena řadičem (řadič je mimo střední polohu), nesmí být možné tlačítky pro volbu cesty způsobem odkud-kam postavit cestu, která by tuto výhybku obsahovala.
 • Řadiče mají tři světelné indikátory, zelená a žlutá barva indikují aktuální postavení výhybky, blikající červená indikuje že je výhybka v procesu přestavování. Tyto indikátory jsou aktivní pouze nachází-li se výhybka v procesu individuálního ovládání řadiči (vždy jen u příslušného řadiče).
 • Na ovládacím panelu musí být tlačítko, umožňující stisknutím zobrazit aktuální postavení všech výhybek v kolejovém plánu.
 • Na ovládacím panelu musí být mechanický zámek, umožňující zamknout přestavení výhybky na odbočnou trať i možnost postavení cesty na tuto odbočku
 • Přes vlečku vede komunikace s přejezdem se závorami. Přejezd se zavře automaticky při postavení cesty, návěst povolující vjezd se objeví až po uzavření přejezdu
 • U přejezdu se po volbě uzavření nejprve rozbliká světelná výstraha, po několika sekundách se zavře nejprve pravá závora, následně pak levá závora. Při volbě otevření se nejprve otevře levá závora, následně pravá závora. Po otevření obou závor se vypne světelná výstraha a rozbliká se bílá indikace volného přejezdu.

 

Na první pohled se zdálo, že je splnění takových požadavků nemožné. Ale po prostudování návodů se ukázalo, že využitím různých funkcí (u dekodérů jiných výrobců neexistujících) to možné bude. U výhybkových dekodérů a servodekodérů lze totiž splnění příkazu vázat na splnění několika podmínek, které navíc musí být splněny současně, nebo alternativně - logické funkce „A“ nebo „NEBO“ (AND/OR). Bylo tak možné zamezit postavení jakékoli cesty, nebyly-li řadiče všech výhybek ve střední poloze. A naopak, nemožnost postavit cestu, jestliže by v ní měla být výhybka, která již byla přestavena řadičem.

Další funkcí specifickou u MGP je ovládání indikačních LED. Také u nich lze jejich svit podmínit, a nově také mohou i zde být podmínky alternativní. LED tak může mít tři stavy:  nesvítí, bliká, svítí trvale. Je tak možné, aby se tlačítko volby cesty po stisknutí okamžitě rozblikalo a jakmile je cesta postavena, svítilo trvale.

Podařilo se realizovat o náročné požadavky na ovládání přejezdu. U servodekodéru nebo výhybkového dekodéru je totiž možné programovat jak zpoždění jeho funkce, tak příkaz další výhybce nebo servu. Příkaz lze navíc programovat tak, má-li být proveden současně, nebo až po skončení pohybu toho prvního (to je ovšem možné jen u serva, protože motorický přestavník neumí signalizovat začátek a konec pohybu).

Po přepnutí přepínače do polohy „zavřít přejezd“ se okamžitě rozbliká světelná signalizace. Po naprogramovaném zpoždění nejprve spustí servo pravou závoru, a až dosáhne koncovou polohu (závora zavřena), dá příkaz servu zavírajícímu levou závoru.  Přepne-li se přepínač ovládání přejezdu do polohy „otevřít“, dostane příkaz nejprve servo otevírající levou závoru, a po jejím otevření dá příkaz k otevření pravé závory. U servodekodérů MGP je ale navíc možné detekovat i stav, kdy se nachází v pohybu mezi oběma krajními polohami, dokonce i s rozlišením zda je to při pohybu z polohy 1 do polohy 2, nebo z polohy 2 do polohy 1, a tento signál vyvedený na jeden ze čtyř programovatelných výstupů bylo možné použít k zapnutí zvukového signálu po dobu spouštění závor.

Dalo to trochu přemýšlení a studia návodů, ale nakonec se podařilo takovéto náročné požadavky splnit.