Simulace releového zabezpečovacího zařízení

Poté co jsem na loňském FREMO setkání  uviděl stanici ovládanou zařízením od švédské firmy Möllehem Gardsproduktion, rozhodl jsem se tohle zařízení prakticky vyzkoušet. Poté, co jsem zjistil jeho možnosti, chtěl jsem vyzkoušet, zda se  jím dá simulovat reléové zabezpečovací zařízení.

 

Reléovku jsem simuloval u svých modulových stanic (Filípkov a Sklené na Oslavou) pomocí notebooku s programem TrainController. To ovšem přepokládalo tahat na klubová setkání i externí monitor, protože zobrazení na displeji notebooku bylo příliš malé. Ovládání se dělo myší nebo dotykovou obrazovkou. To ale „výpravčím“ a „strojvedoucím“ nevyhovovalo, ve stanici nechtěli sloužit a ještě horší bylo, když pro nedostatek personálu nebyla stanice obsazena výpravčím a výhybky si stavěli sami strojvedoucí. Proto jsem později doplnil i manuální tlačítkové ovládací panýlky, umožňující stavění jednotlivých výhybek.

 

Na základě inspirace dánské modulové stanice s MGP zařízením jsem postavil novou testovací stanici s kolejovým schématem stanice Čachnov více zde. Jsem si vědom že tato stanice nikdy nebyla obsluhována reléovkou, nicméně mi vyhovovala svým rozsahem i vybavením návěstidly. Ovládání je postaveno na LocoNetu, díky němuž je modul stanice s ovládacím panelem spojen jediným kablíkem. Ten může být i poměrně dlouhý, panel je tak možné umístit podle potřeby. 

 

Zařízení nepotřebuje počítač ani centrálu, jednotlivé komponenty LocoNetu jsou schopné fungovat na principu vzájemné komunikace. Komponenty jsou kompatibilní s arduinem, nejsou však postaveny přímo na arduinu, u nějž nedostačovala kapacita paměti.  Výhodou je možnost ovládání stanice z více míst, panelů je možné připojit více, je tedy možné stanici ovládat dálkově ze sousední stanice a u vlastní stanice mít zamykatelný panel pro místní ovládání posunu. Přitom se postavení výhybek i návěstidel zobrazuje současně na obou panelech a výpravčí má přehled o tom, co se ve vzdálené stanici děje. Zamykání druhého panelu je možné jak lokálně mechanickým zámkem, tak dálkově z hlavního panelu.

 

Na hlavním panelu je použito ovládání na principu tlačítkového reléového zařízení, u nějž se zeleným tlačítkem volí začátek  vlakové cesty a konec bílým tlačítkem, začátek posunové cesty se volí bílým tlačítkem a  konec bílým tlačítkem. Podle zvolené cesty se na vjezdovém či odjezdovém návěstidle automaticky nastaví příslušný návěstní znak (podle rychlostní návěstní soustavy ČSD/ČD). Návěstní znak na vjezdové straně je závislý na stavu odjezdového návěstidla, v případě následné změny stavu odjezdového návěstidla se návěstní znak na vjezdovém návěstidle automaticky změní. Poloha vlaku je detekována pomocí detekce obsazení. Je samozřejmě automaticky blokována možnost postavit vlakovou cestu na obsazenou kolej, je ale možné na vjezdovém návěstidle zvolit přivolávací návěst. Při volbě posunové cesty se na vjezdové straně ovládají seřaďovací návěstidla, na odjezdových návěstidlech se v případě posunové cesty objeví návěst „posun povolen“. Na základě detekce obsazení se návěstidla přestavují na „stůj“ okamžitě po průjezdu lokomotivy. Posunový panel umožňuje pouze stavění posunových cest.

Zařízení se programuje z mobilu nebo tabletu přes BlueTooth, programovací aplikace je stažitelná zdarma z internetu a je již v češtině, jazyk se nastaví automaticky podle jazyka zvoleného na mobilu nebo tabletu. Jednotlivé komponenty jsou propojeny LocoNetem, takže není problémem ani větší vzdálenost mezi zhlavími. U stanice menšího rozsahu stačí pro napájení přímo kablík LocoNetu, není potřeba tahat ještě samostatné napájení. K dispozici jsou dekodéry jak pro motorické nebo impulsní přestavníky zde, tak servodekodéry pro ovládání modelových serv zde.