Porovnání bezdrátových ovladačů

 
  1. Mobil

Protože mám kolejiště umístěné podél dvou stěn, jedna část 4 m, druhá 5 m, je ovládání ovladačem připojeným kabelem značně nepraktické. Sice mám možnost ovladač připojovat do konektorů na více místech, jenže pokud potřebuji během jízdy ovládat vlak projíždějící po celém kolejišti, je příjemnější nemuset se postupně odpojovat a následně připojovat na více místech.

Nejlevnějším bezdrátovým řešením je ovládání mobilem pomocí aplikace Z21, která je k dispozici pro oba systémy, Android i iOS, nebo aplikací vždy jen pro jeden systém, Engine Drive  pro Android, WiThrottle pro iOS. Rychlost jízdy se řídí posouváním prstu po displeji. Ovládání otočným ovladačem mi ale vyhovuje víc, proto jsem na hledal existující zařízení.

 

Hodnocení:

+: většina uživatelů mobil má

-: ovládání posunem prstu není příliš praktické

 

  1. WLANmaus

 

Jako první jsem vyzkoušel WLANmaus od Roco. Obsluha je snadná, dobře se drží v ruce, komunikace s centrálou je spolehlivá, způsob ovládání rychlosti určitě vyhovuje uživatelům zvyklým na Multimaus. Mně tento způsob s nulovou rychlostí uprostřed nevyhovuje, směr se totiž ovládá otočením otočného ovladače na jednu nebo druhou stranu. Připadá mi nelogické, že se v jednom směru jízdy rychlost zvyšuje otáčením vpravo, v opačném směru otáčením vlevo. Nejen u skutečných vlaků, ale i nejrůznějších přístrojů se rychlost, hlasitost, jas a další veličiny zpravidla zvyšují otáčením vpravo (tedy po směru hodinových ručiček) a snižují otáčením vlevo, je tedy nepraktické, že je to u WLANmaus jinak .

Displej obsahuje minimum informací, na displej se vejde jen pět písmen. Volba vlaku proto není příliš praktická, při delším názvu se zobrazení posouvá.

 

 

Zadávání textu není příliš praktické, chybí běžné klávesy jako návrat zpět, vymazání a další. Vlaky jsou uloženy v pořadí jak byly ukládány, v případě většího počtu vlaků je proto hledání tlačítky „vpřed“ a „vzad“ dost nepřehledné a nepraktické. Existuje sice také možnost změnit způsob ovládání na zadání adresy, to ovšem znamená všechny adresy si pamatovat. Tyto dva způsoby ale nelze kombinovat. V případě současného použití více ovladačů uživatel nezjistí, zda už vlak neovládá někdo jiný (to může být problém na modulovce, kde je zvykem používání ovladačů FRED, u nichž se připojením druhého ovladače se stejnou adresou adresa v něm zruší). Možná, ovšem omezená, je při používání centrály DR5000  kombinace s ovládáním LocoNetem a FREDy.  Při pokusu o ovládání lokomotivy WLANmausem již ovládané FREDem nelze do jízdy zasáhnout.  Při pokusu o připojení FREDu s lokomotivou již ovládanou WLANmausem tento FRED adresu ztratí stejně, jako při ovládání pouze FREDy.  

Ovladač WLANmaus umožňuje také ovládání výhybek, je ovšem nutné si pamatovat jejich adresy.

 

Hodnocení:

+: cena (z uvedených ovladačů nejlevnější)

-: málo informací na displeji

-: nelogické ovládání rychlosti s nulovou rychlostí uprostřed

-: nepřehledné ovládání funkcí

-: ovládání výhybek vyžaduje pamatovat si jejich adresy

 

 

  1. Zavavov TCS-RC

 

Ovladač TCS-RC pochází z malosériové produkce Zavavov. Podrobněji jsme ho již představili v článku xxxxxxx, zde je stručnější popis umožňující přehledné srovnání s ostatními modely. Vyrábí se ve dvou verzích, s potenciometrem nebo s enkodérem. U verze s potenciometrem je ovládání obdobné jako u Multimausu a WLANmausu, tedy s nulou uprostřed. U verze s enkodérem se rychlost se zvyšuje otáčením po směru hodinových ručiček a snižuje otáčením proti směru. Otáčení nemá dorazy, rychlost se otáčením po směru hodinových ručiček zvyšuje jen do maxima naprogramovaného v dekodéru, další otáčení nemá vliv. Otáčením proti směru hodinových ručiček se rychlost snižuje, ani tady nemá další otáčení po úplném zastavení vliv. Je to samozřejmě věc zvyku.

Displej je přehledný, u zvolené lokomotivy je zobrazen tachometr a tlačítka pro volbu funkcí. Rychlost jízdy se volí otočným ovladačem, funkce číselnými tlačítky. Nad tachometrem jsou symboly pro volbu vlaků, symbol zvoleného vlaku je tmavomodrý.

 

Vlaky se ukládají do paměti dekodéru s adresou, názvem a typem.  V tomto pořadí se pak zobrazují při výběru. Způsob uspořádání v paměti lze volit, například podle abecedy nebo podle typu  (bez ohledu na pořadí, v němž byly vkládány). Pro volbu vlaku z nabídky slouží u verze s potenciometrem dvě tlačítka, což zejména při větším počtu lokomotiv není příliš praktické. Typ s enkodérem má volbu vlaku snazší -  výběr se uskutečňuje otáčením enkodéru, potvrzení volby jeho stiskem. Stiskem enkodéru se také mění směr jízdy. Další výhodou provedení s enkodérem je možnost volby dvou vlaků a jejich současné jízdy, jízda je ovšem ovládána jen u jednoho, druhý mezitím jede bez možnosti zásahu obsluhou.

U zvolené lokomotivy se na obrazovce zobrazí tachometr, přičemž maximální rychlost na tomto tachometru je určena volbou zadanou při ukládání do paměti a odpovídá tedy rychlosti reálné podle měřítka (za předpokladu, že je takto naprogramována v dekodéru).

Zvolíme-li vlak, který je již ovládán jiným ovladačem, je možné jej ovlivňovat také, na tachometru obou ovladačů se objeví rychlost nastavená „konkurenčním“ ovladačem. Lze také zvolit funkci, která v případě, že je vlak již ovládán jiným ovladačem, zobrazí upozornění a nabídku jeho „ukradení“, pokud tuto volbu nepotvrdíme, nelze zvolený vlak ovládat. Bohužel se toto upozornění objeví i v případě, že sice není aktuálně ovládán jiným ovladačem, ale že již byl ovládán dříve, a to i tím vlastním.  Výhoda této funkce je proto problematická, je nutné vždy nejprve zjistit, zda vlak opravdu stojí, ale byl již ovládán dříve (a to třeba i jiným ovladačem, byť už aktuálně na této adrese nepřipojeným).

Na obrazovce je také deset symbolů pro ovládání lokomotivních funkcí. Specialitou tohoto ovladače je způsob jejich volby. Nejen že jsou na obrazovce opatřeny symbolem, ale navíc umožňují jejich přiřazení bez ohledu na to, jak jsou naprogramovány v dekodéru. U ovladače TCS-RC je tedy možné ovládat u všech lokomotiv stejné funkce stejnými tlačítky. Způsob přiřazení funkcí v dekodérech není normalizován, takže například zvuk motoru se u některých lokomotiv zapíná tlačítkem F2, u jiných dekodérů je ale například tlačítkem F1. Totéž platí pro houkačky, vnitřní osvětlení, zvuk brzd a další. U většiny lokomotiv proto při tomto způsobu volby stačí pro běžný provoz deset přímo dostupných tlačítek. Je samozřejmě možné volit i všech dalších devatenáct funkcí použitím posuvu do druhé nebo třetí desítky přes shift.

Ovladače TCS-RC lze používat současně s ovladači WLANmaus, protože mohou využívat stejný protokol Z21 (protokol je volitelný).

Ovladač TCS-RC umožňuje i ovládání výhybek, princip jejich ovládání je ale velmi nezvyklý, volí se vždy nejprve čtveřice výhybek a v ní se teprve volí stav konkrétní výhybky. Uvítal jsem proto možnost tlačítko, jímž se u tohoto ovladače přepíná mezi vlaky a výhybkami, využít pro přepínání mezi dvěma vlaky zmíněné výše, je to ale možné jen u ovladačů s enkodérem.

Také u toho ovladače je při používání centrály DR5000 omezená možnost kombinace s ovládáním LocoNetem a s FREDy, s TCS-RC nelze do jízdy již ovládané FREDem zasáhnout a při pokusu o připojení FREDu s lokomotivou již ovládanou TC-RC tento FRED adresu ztratí stejně, jako tomu je při ovládání pouze FREDy.  

 

Hodnoceni:

+: obsažný a přehledný displej obsahující hodně informací

+: perfektní způsob ovládání funkcí individuálně pro jednotlivé lokomotivy

-: poněkud vetší rozměry a hmotnost

-: u provedení s potenciometrem nelogické ovládání rychlosti s nulou uprostřed

-: problematický způsob ovládání výhybek

-: vyšší cena

 

  1. ESU Mobile Control II

 

Dalším WiFi ovladačem je ESU Mobile Control II (byl také prodáván pod označením PIKO v soupravě s centrálou, pocházející rovněž z dílny ESU). Ovládání s plným využitím všech jeho funkcí umožňují pouze tyto centrály, používá se totiž vlastní ovládací protokol. Ovladač mne zaujal v okamžiku kdy jsem zjistil, že umožňuje využít běžný systém mobilních telefonů Android a díky tomu v něm lze využít aplikaci Engine Drive z dílny JMRI. Využívá se k tomu přenosový protokol WiThrottle, který obsahují aplikace JMRI (DecoderPro, PanelPro, SoundPro. To ovšem znamená nutnost mít k centrále připojen počítač nebo notebook, což není pro každého modeláře ideální.

 

Na velkém dotykovém displeji jsou posuvné ovladače dvou zvolených lokomotiv, jednu z nich lze ale zároveň ovládat otočným ovladačem (je možné zvolit kterou)

 

Význam tohoto ovladače vzroste, jakmile Digikeijs pro centrálu DR5000 nabídne již ohlášenou verzi firmware, umožňující volbu protokolu WiThrottle. Ovladač ESU Mobile Control II je pak možné používat přímo s centrálou, bez nutnosti použití počítače nebo notebooku.

Centrálu ESU (ani PIKO) nemám a nemohu tedy využít všechny zajímavé funkce tohoto ovladače (znám je pouze z návodu). Přesto poskytuje mnoho zajímavých možností i při využití aplikace Engine Drive a těm se zde budu věnovat.

Velmi se mi zamlouvá princip ovládání velkým otočným ovladačem.  Ovládání je plynulé, jemné  a logické, od nuly do maxima po směru hodinových ručiček. Směr jízdy se přepíná otočením „pod nulu“ proti lehkému odporu mikrospínače. Tenhle způsob ovládání považuji za ideální variantu, je škoda, že podobný není nabízen u TCS-RC. Zajímavou vlastností je otáčení ovládacího kolečka motorem. Ovládací  kolečko se automaticky otočí do polohy odpovídající rychlosti i v případě, kdy je rychlost dotyčné lokomotivy na centrále nastavena jiným ovladačem. Praktické jsou dva posuvné ovladače rychlosti na obrazovce, obdobné jako při ovládání mobilem, jak již ale bylo řečeno, je možné ovládání jedné lokomotivy předat na otočný ovladač a lze zvolit kterou. Lze tedy mít současně v jízdě dva vlaky a u obou mít možnost jejich jízdu trvale ovládat. Lokomotivní funkce se přepínají dotykem na obrazovce, všech 29 funkcí je možné volit jednoduchým posunem na požadovanou funkci a kliknutím. K funkcím lze přiřadit názvy, bohužel ale na rozdíl od ovladače TCS-RC nelze jejich určení změnit pro jednotlivé lokomotivy. Použité lokomotivy zůstávají v paměti ovladače i po jeho odpojení a opětném připojení, jejich adresy lze nahradit názvy, následná volba je pak snadná a přehledná.

Ovladač umožňuje také pohodlné a přehledné ovládání výhybek, ke každé výhybce lze kromě adresy zadat i její název, aktuální stav je vyjádřen slovním označením „přímo“ nebo „do odbočky“

Pro uživatele DR5000 připomínám, že tento ovladač není možné používat současně s ovladači WLANmaus ani TCS-RC. Současně s ovládáním z mobilů ho používat lze (za předpokladu užití aplikací Engine Drive nebo WiThrottle, ale ne aplikace Z21).

 

Hodnocení:

+: nízká hmotnost, malé rozměry

+: ovládání velmi dobře přístupným otočným ovladačem

+: možnost současného aktivního ovládání dvou vlaků

+: přehledné a logické ovládání výhybek s možností uložení názvů

-: komunikační protokol WiThrottle

-: neumožňuje individuální slovní označení funkcí pro jednotlivé lokomotivy

-: vyšší cena

 

Porovnání provedení jednotlivých ovladačů

 

TCS-RC a WLANmaus

 

 

ESU Mobile Control II a TCS-RC