Ovladače modelové železnice

Ovladače modelové železnice

K digitálnímu provozu vlaků je v první řadě nutná DCC centrále. Jejich přehledu se věnujeme v dalším článku. K vlastnímu ovládání je ale nutný ovladač. Ten se k centrále může připojovat buď kabelem, nebo zejména v poslední době bezdrátově, obvykle prostřednictvím wi-fi sítě.  

Kabelové ovladače

Multimaus

Zřejmě nejrozšířenější je v současné době ovladač Multimaus firmy ROCO, v poslední době se s ním můžete setkat v bílé barvě a označení Z21. Ovladač se připojuje do zásuvky označené zpravidla XNET nebo XpressNet. Touto zásuvkou jsou ale vybaveny jen některé centrály (které často jiné možnosti připojení nemají). Vlaky se ovládají otočným ovladačem, („kolečkem“). Ovladač má středovou polohu, rychlost se ovládá otáčením, směr se ovládá otáčením ze středové polohy, jízda vpřed otáčením po směru hodinových ručiček, vzad proti směru hodinových ručiček, Je to asi záležitost zvyku, někomu tento způsob vyhovuje, já ho považuji za nepříliš vhodný, nepřirozený – většinou jsme zvyklí že otáčením po směru hodinových ručiček se třeba hlasitost, jas a podobně zvyšuje a otáčením proti směru hodinových ručiček snižuje. Na displeji se u tohoto ovladače zobrazuje pouze směr, rychlost ne. 

Ovládaná lokomotiva se volí tlačítky ze seznamu, do nějž si uživatel musí lokomotivy uložit. Je možné volit ukládání názvem, není to ale příliš přehledné, protože na displeji se současně zobrazuje jen pět znaků (písmen nebo číslic), nebo lze volit adresou lokomotivy. Ovladačem je možné také přestavovat výhybky. 

Daisy II

Tento ovladač firmy Uhlenbrock je určen pro systém LocoNet. Rychlost jízdy se ovládá otočným ovladačem, uživatel si může naprogramováním zvolit buď zvyšování  rychlosti otáčením po směru hodinových ručiček a snižování proti směru hodinových ručiček, (směr se přepíná tlačítky), nebo lze zvolit ovládání jako je použito u Multimausu  s nulou uprostřed. Displej je přehledný, zobrazuje se zde symbol typu lokomotivy, její adresa, název a přehled zapnutých funkcí s jejich symboly. Také tento ovladač může ovládat výhybky.

PIKO SmartControl light

 

Tento ovladač je určen pro systém LocoNet. Má řadu dobrých vlastností, podobných jako Daisy II. Rychlost jízdy se ovládá otočným ovladačem, směr se volí tlačítky. Je použit bezdorazový regulátor s enkodérem, otáčením po směru hodinových ručiček se rychlost zvyšuje postupně až do maxima, další otáčení nemá vliv, otáčením proti směru hodinových ručiček se rychlost snižuje postupně až do nuly, další otáčení nemá vliv Displej je téměř stejný jako u Daisy II. 

Ovladač může ovládat také výhybky.

 

LENZ 101

Ovladač pro zejména v minulosti hodně rozšířený systém firmy Lenz. Je připojitelný k libovolné centrále se sběrnicí XpressNet. 

 

FRED (FREDi)

 

 

Ovladač zavedený organizací FREMO je určen pro modulový provoz se systémem LocoNet. Je v něm uložena vždy pouze adresa jedné lokomotivy/vlaku. Ovladačů může být současně připojeno více, při modulovém provozu uživatel postupně ovladač odpojuje a připojuje do dalších zásuvek, umístěných kolem kolejiště. Lze ho samozřejmě použít i doma, rád to užívám například při návštěvě dětí, kde je výhodou, že dítě nemá možnost měnit adresu a tedy jím ovládaný vlak. Rychlost se ovládá otočným ovladačem, směr jízdy přepínačem. 

Bezdrátové ovladače wifi

Pro ovládání se téměř výhradně používají dva systémy (protokoly) – Z21 zavedený firmou Roco a americký WiThrottle. Systémy nejsou kompatibilní, ovladač pro jeden z protokolů funguje pouze s centrálou disponující tímto protokolem, některé centrály ale disponují oběma protokoly. Existuje i ovladač fungující s oběma protokoly, Daisy II WLAN

Firma PIKO dala nyní na trh sadu centrály s ovladačem Piko Smartcontrol WLAN, tato sada ale požívá vlastní protokol, nekompatibilní se žádným z výše uvedených. WiFi ovladač Piko tedy nelze použít s žádnou jinou centrálou a centrálu Piko nelze ovládat jiným ovladačem. K této centrále nelze připojit žádný kabelový ovladač. 

WLANmaus

Jedná se o wifi verzi výše popsaného kabelového ovladače MultiMaus, se všemi jeho vlastnostmi, tedy způsobem ovládání s otočným ovladačem s nulou uprostřed a nepříliš přehledným displejem s malým počtem viditelných znaků. Je určen pouze pro protokol Z21. Jako jediný je napájen bateriemi velikosti AAA. 

Daisy II WLAN

Jedná se o wifi verzi výše popsaného kabelového ovladače. Může spolupracovat s oběma protokoly, WiThrottle i Z21, což rozšiřuje jeho pole působnosti. Má proti WLANmaus  podstatně větší ovládací komfort. Má vestavěný akumulátor, který se nabíjí po LocoNetovém kabelu. Díky tomuto způsobu připojení ho lze proto používat i jako kabelový. 

Ovladač zatím není na trhu, má být letos v březnu nebo dubnu.

 

ESU Mobile Control II

Tento ovladač firmy ESU byl nabízen jako součást kompletu CabControl, nyní je na trhu samostatně pod názvem Mobile Control II a může se používat také k centrálám Ecos firmy ESU. V Česku tento ovladač před delší dobou prodávala firma PIKO jako součást systému Smart Control (nezaměňovat s nyní nabízeným ovladačem Smart Control WLAN, s nímž nemá nic společného). Ovladač je určen pro protokol WiThrottle. Řadu svých vlastnosti plně využije s centrálami ESU Ecos, lze ho ale používat s jakoukoli centrálou disponující tímto protokolem. V tom případě se chová obdobně jako mobilní telefon s operačním systémem Android a využívá při tom aplikaci Engine Driver. S touto aplikací může ovládat jak lokomotivy, tak i výhybky a další příslušenství. Ovládá se otočným ovladačem, jehož specialitou je motorický pohon. Jestliže je na kolejišti ovládána tatáž lokomotiva jiným ovladačem, nastaví se tento ovladač automaticky do polohy odpovídající zvolené rychlosti. Volba vlaku se realizuje zadáním adresy nebo volbou ze seznamu již dříve ovládaných lokomotiv. Do tohoto seznamu se adresa uloží automaticky, následně je možné si takto uložené vlaky v seznamu pojmenovat a je pak dobře přehledný. Jestliže se uživatel pokusí zvolit lokomotivu již právě ovládanou jiným ovladačem, je na to upozorněn, je mu ale nabídnuta možnost jejího převzetí.

Ovladač může zároveň ovládat až tři lokomotivy, jejich rychlost se ovládá posuvnými ovladači na displeji. Otočným ovladačem lze ovládat lokomotivu zadanou jako první.

Díky ovládání s dotykovou obrazovkou se pohodlně volí veškeré funkce F1 – F28.

Ovladač je napájen vestavěným akumulátorem, nabíjí se nabíječkou pro mobilní telefony (konektor USB micro). Velmi dobře padne do ruky, má dobrý poměr rozměrů a hmotnosti. Podle mého názoru je to nejlepší ovladač, který jsem měl dosud možnost vyzkoušet.

 

TCS-RC

Ovladač dodavatele Zavavov může spolupracovat s protokoly Z21, Lenz XpressNet LAN a WiThrottle. Byl vyvinut pro spolupráci s centrálou Zavavov TCS-2, s níž může plně využít své vlastnosti a funkce. Vyrábí se ve dvou verzích, s otočným ovladačem s funkcí jako u Multimausu, s nulou uprostřed, nebo s enkodérem. U verze s enkodérem se směr volí stiskem ovladače nebo tlačítky

Ovladač má barevný displej, na něm se zobrazuje „tachometr“ vybrané lokomotivy, ukazuje se zde aktuální rychlost a zvolené funkce. U každé lokomotivy se při jejím ukládání do paměti ovladače může uložit i maximální rychlost a stupnice tachometru tomu pak odpovídá. Velkou a zcela ojedinělou předností tohoto ovladače je možnost si jednotlivé funkce seřadit podle svého, bez ohledu na to, jak jsou v dekodéru, a dát si k nim zvolené symboly. Na displeji také mohou být obrázky lokomotiv nebo vlaků, to je ale možné využít jen ve spojení s centrálou Zavavov.

U provedení s enkodérem je možné současné ovládání dvou vlaků, uživatel může mezi nimi přepínat, aktuálně ale vždy ovládá jen jeden.

Ovladač je napájen vestavěným akumulátorem, nabíjí se nabíječkou pro mobilní telefony (konektor USB micro).

Prodej tohoto ovladače je přechodně přerušen.

Ovladač wiFRED

Tento bezdrátový ovladač organizace FREMO je v období vývoje, na klubových setkáních se používá zatím pouze ve zkušebním povozu. Je určen pro protokol WiThrottle. Lze na něm mít naprogramovány čtyři lokomotivy, které se volí posuvnými přepínači. 

 

Ovládání aplikací na mobilním telefonu

K ovládání modelového kolejiště lze použít také mobilní telefon s některou aplikací. Je třeba volit aplikaci pro váš operační sytém, některé jsou totiž jen pro operační systém Android, jiné jen pro iOS.

Aplikace Z21

Tato aplikace je určena pro protokol Z21 a je k dispozici pro oba operační systémy, Android i iOS. K dispozici jsou dvě verze.

Aplikace Engine Driver

Tato aplikace je určena pro protokol WiThrottle a je k dispozici pouze operační systém Android 

Aplikace WiThrottle

Tato aplikace je určena pro protokol WiThrottle a je k dispozici pouze pro operační systém iOS.

Aplikace RB Railroad Control

Jedná se o aplikaci firmy Railbox určenou pro protokol Z21 a k dispozici je pouze pro operační systém Android.