Detektor obsazení

Detektory obsazení MGP jsou dvou typů, Occupancy 8 Diode  a Occupancy detector 5 a Occupancy detector 2. Occupancy 8 Diode  pracuje na principu diodového můstku, další dva na indukčním principu. Princip diodového můstku používá naprostá většina výrobců. Jeho nevýhodou je, že na diodovém můstku dochází k úbytku napětí cca 0,3 V. Následkem toho dochází ke znatelnému zpomalení jízdy vlaku. V případě seřazovacích nádraží to nevadí, na trati je lépe, když ke zpomalení nedojde. MGP proto u detektorů Occupancy detector 5 a Occupancy detector 2 používá méně obvyklý indukční princip. Proud napájející detekovaný úsek prochází jádrem cívky, k úbytku proto nedochází a nedojde ke zpomalení jízdy. Tento princip přináší ještě další výhodu, každá cívka je samostatná, nezávislá na polaritě, detekci lze proto použít i pro úseky s měnící se polaritou, například v případě vratné smyčky.

Jednotlivé cívky zapojí do série s detekovaným úsekem, výstupy jsou na svorkách 0 – 5 (respektive 0 – 2), kromě toho jsou zde svorky pro napájení elektroniky napětím 5 V.

 

 

Citlivost lze ovlivnit počtem závitů, pro změnu citlivosti individuálně lze použít také potenciometry pro jednotlivé úseky.

 

Zapojení detektorů Diode 8 je následující:

 

 

 

Do detektoru se přivedou přívody traťového napájení J, K. Jeden pól se připojí n nepřerušované kolejnici, jednotlivé detekované úseky se připojí na svorky 1 až 8  (na obrázku na levé straně). Výstupy detektoru obsazení jsou na pravé straně detektoru, společný pól a osm výstupů jednotlivých detekcí. Jak již bylo řešeno, obvykle se připojí na výše uvedené vhodně naprogramované vstupy.

 

Diodový detekční obvod je samozřejmě od zbývající elektronické části oddělen optocouplery.

 

U obou typů detektorů MGP, Occupancy 5 a 2 i Occupancy 8, je detektor samostatný, není na rozdíl například od prvků Digikeijs sloučen s dekodérem do jednoho konstrukčního celku. Na výstupu detektorů se proto objeví napětí v případě obsazení úseku. Obvykle se tento výstup připojuje na vstup vhodného dekodéru. Lze použít příslušně naprogramované vstupy výhybkového dekodéru, servodekodéru, návěstního dekodéru nebo panelového dekodéru. U použitého vstupu se naprogramuje adresa, kterou pak lze využívat k řadě účelů – k indikaci na panelu, k blokování možnosti povolení vjezdu na obsazenou kolej, k možnosti postavení výhybky na obsazenou kolej a podobně. Adresu je možné volit libovolně v rámci celého rozsahu 2400 adres, samozřejmě je třeba dbát na to, aby nedošlo k použití adresy již použité k jinému účelu.