Detektor obsazení

 

Na modulových setkáních, na nichž jsou jednotlivé stanice řízeny elektronicky, je nutné galvanické oddělení mezi kolejovým napájením, dodávaným centrálou pro řízení provozu celého layoutu, a elektronikou řídící stanici. Místem styku je detekce obsazení. Pokud nejsou obvody řídící stanici od kolejového napájení galvanicky odděleny, může docházet k falešné detekci, jako obsazený může být detekován úsek, na němž se žádné vozidlo nenachází. Problém pak nastává zejména v případě, kdy jsou návěsti závislé na detekci obsazení s úkolem zabezpečit aby nedošlo ke vjezdu na obsazenou kolej. Jednou z možností je optické oddělení,  přičemž je k detekci procházejícího proudu používán diodový můstek. Ten ovšem způsobí pokles napětí v detekovaném úseku a v důsledku toho dojde k pozorovatelnému skokovému snížení rychlosti při vjezdu na detekovaný úsek ze sousedního nedetekovaného úseku. Jinou možnost nabízí transformátorová detekce, u níž vodič mezi nedetekovaným a detekovaným úsekem prochází prstencovým jádrem transformátoru (viz obrázek).

 

Může jít o vodič o průřezu jaký se běžně v instalaci kolejiště používá a v detekovaném úseku tak prakticky nedojde ke snížení napětí. Citlivost detekce je možné zvýšit přidáním jednoho nebo několika závitů. Jednotlivé detekční vstupy jsou zcela samostatné, u každého je jeden konec vodiče připojen k průběžné kolejnici a druhý konec k detekovanému úseku. Je tedy možné jednotlivé vstupy použít v elektricky oddělené části kolejiště, napájené třeba z různých boosterů, je možné tak detekovat například vratnou smyčku. Je rovněž možné individuálně pro každý detekční vstup potenciometrem nastavovat potenciometrem.