Jak funguje MGP

Pro usnadnění přinášíme překlad textu přímo od výrobce

 

Ovládání kolejiště ?

 

Na modelovém kolejišti jsou vlaky ovládány buď tradičním „trafem“, nebo digitálním systémem.

 

Ovládání pohybu vlaků na kolejišti se nazývá ovládání vlaků .

 

Na modelovém kolejišti jsou také výhybky, návěstidla, točny, atd. Ty jsou také ovládány, buď přímo prsty, nebo táhly pod kolejištěm, někdy jsou ovládány elektrickými pohony ovládanými přímo tlačítky, nebo počítači. Ovládání těchto komponent se nazývá ovládání kolejiště.

 

Pro každého

 

Ovládání vlaků a ovládání kolejiště může být plně nezávislé!

Mnoho modelářů ovládá vlaky „analogově“ a výhybky na kolejišti ovládá elektrickými přestavníky, jiní jízdu vlaků ovládají „digitálně“ a výhybky mechanicky nebo elektrickými pohony ovládanými přepínači nebo tlačítky.

 

Systém ovládání kolejiště MGP funguje perfektně jak ve spojení s „analogovým“, tak „digitálním“ ovládáním vlaků, nezávisle na jakýchkoli zřízeních pro ovládání jízdy vlaků. Zatímco vlaky tedy můžete ovládat zařízeními PIKO, TT-Zeuke, Märklin, můžete kolejiště ovládat komponentami MGP.

A budete-li chtít vlaky ovládat počítačem, žádný problém, systém MGP lze snadno počítačem ovládat!

Není k tomu potřebná nákladná centrála – ovládaní kolejiště je výbornou možností pro nezávislé ovládání jednotlivých stanic na modelových kolejištích.

 

Jednoduché

 

Nejmenším možným „systémem“ je ovládání několika výhybek jedním servodekodérem, ovládajícím až pět serv. Připojíte servo do výstuního a ovládací tlačítko ke vstupu. Připojíte napětí, stisknete tlačítko a servo vykoná pohyb. Jestliže je zapotřebí napájet srdcovku výhybky přepínatelnou polaritou, jsou na servodekodéru i příslušné výstupy ovládané jednotlivými relé.

Chcete-li mít možnost nastavovat charakteristiky serva, na př. rychlost pohybu, úhel natočení atd., není to problém. Provede se to jednoduše pomocí bezplatné aplikace na mobilu.

Nastavení v aplikaci se uskutečňuje na základě textových pokynů (v češtině)! Žádné problémy se studií kódovaných CV, jejichž numerické hodnoty a význam musíte hledat v návodech!

Přístup k nastavením umožňuje jednoduché bezdrátové rozhraní (BlueTooth) k telefonu.

Chcete-li další komponenty, na příklad vybudování ovládacích panelů, jednoduše tyto komponenty spojíte s ostatními jednoduchým kablíkem (kabel telefonního typu). Komponenty potom utvoří síť. To znamená, že mohou všechny spolupracovat – panel může všechny ovládat a zároveň přesně zobrazovat co se děje a jejich stav.

Kdykoli můžete připojit počítač, ten je potom propojen do téže „sítě“ a může se účastnit, zobrazovat co se děje a ovládat výhybky, návěstidla, atd.

 

Výkonné

 

Jednotlivé dekodéry tvoří síť. Cokoli kterýkoli dekodér dělá, sděluje ostatním dekodérům v síti. To znamená, že je snadné vybudovat výkonný ovládací systém, v němž mají všechny části vždy potřebné informace a přístup ke všemu co se děje. Ovládací panel může například vždy zobrazovat postavení výhybek, návěstidlo zůstane nastaveno na „stůj“ jsou-li výhybky v následující cestě v nesprávné poloze, je obsazená trať, atd.

Dekodéry jsou výkonné samy o sobě – pro dosažení vynikajících funkcí stačí minimum nastavení.

 

Příklad – nastavení návěstidla:

  • návěstidlo připojíte k návěstnímu dekodéru, určíte ke kterému výstupu je připojeno, určíte typ návěsti (například pětisvětelné vjezdové návěstidlo ČSD/ČD). Nyní lze návěstidlo ovládat z panelu zadáním jeho adresy.
  • Návěstidlo má signalizovat „40 km/h“ v závislosti na postavení následující výhybky – vložíte adresu této výhybky.
  • Má-li návěstidlo signalizovat stav následujícího návěstidla, jednoduše vložíte adresu toho následujícího návěstidla. Návěstní znak vjezdového návěstidla bude závislý na stavu tohoto následujícího návěstidla.

 

Servodekodér  může sám o sobě zajišťovat jednoduché aktivity jako například závislost mezi výhybkami (například kolejové spojky a pod.) a vlakové cesty (cesty zahrnující několik výhybek), ale také komplexnější úkoly  jako například plně automatické smyčky a automatizované ovládání přejezdu se závorami.

 

Pomocí panelového dekodéru je možné snadno vybudovat ovládací panel s tlačítky a indikačními LED.  Lze určit co které tlačítko má ovládat, například změnit postavení výhybek nebo stav návěstidel. Lze definovat aby jednotlivé LED rozsvícením ukazovaly v jaké poloze jsou jednotlivé výhybky, zda je kolej obsazena, zda návěst ukazuje „volno“ nebo „stůj“ a pod.

Lze stavět cesty, buď jedním tlačítkem, nebo dvěma tlačítky „odkud – kam“.

 

Díky tomu že je vše, co se děje, ohlašuje přes síť, je možné použít několik panelů současně, dokonce i pokud ovládají tutéž část kolejiště. Lze tedy použít menší panel přímo u vlečkového areálu, zatímco je zároveň používán větší panel pro celou stanici  - a dokonce třeba i společně s větší ovládací jednotkou v jiné místnosti! Na všech panelech se zobrazuje aktuální stav, bez ohledu na to z kterého panelu byla výhybka přestavena.  Lze také realizovat uzamčení, znemožňující aby z určitého panelu byly některé zásahy provedeny bez odemčení, které lze realizovat buď mechanickým klíčem, nebo i dálkově.

 

Systém jako celek může být velmi rozsáhlý a výkonný, je však sestaven z malých inteligentních prvků, což umožňuje jej postavit překvapivě snadno.

A není k tomu zapotřebí žádná centrála ani počítač!

 

Je ovládací systém MGP nějaký neobvyklý speciální systém?

 

Ne – základem systému je síť propojující komponenty. Touto sítí je běžný standard zvaný LocoNet.

 

LocoNet je vyvinut firmou Digitrax a licencován mnohým výrobcům zařízení, včetně Rocom Uhlenbrock, Digikeijs atd.

Zařízení založená na LocoNetu mohou být provozována společně a je například možné ovládat výhybkový dekodér jakéhokoli výrobce ovládat z panelu vybudovaného z komponent MGP.

 

Unikátní u dekodérů z nabídky MGP je vysoký počet vestavěných funkcí a snadnost použití.