Systém pro ovládání kolejiště MGP

                               

Švédská firma Möllehem Gårdsproduktion vyrábí velmi propracovaný systém MGP, sloužící pro řízení modelového kolejiště. Firmu založili švédští členové FREMO. Celý systém je založen na komunikaci po LocoNetu. Sestává ze tří hlavních komponent, panelového dekodéru pro ovládací panel, výhybkového dekodéru pro klasické přestavníky (motorické nebo impulsní) a návěstního dekodéru pro světelná návěstidla. Alternativně je k dispozici dekodér pro modelová serva. V  současné době je ve vývoji dekodér pro ovládání točny, následně bude vyvinut dekodér pro příslušenství, jako je například osvětlení, ovládání přejezdové signalizace, závor atd.
Složením jednotlivých komponent je možné zajistit obdobné funkce jako Zhlavík, zařízení je ale všestrannější a flexibilnější a umožňuje ho tak dokonale přizpůsobit aktuálním požadavkům modeláře.

Systém se programuje přes BlueTooth z mobilního telefonu nebo tabletu, k tomu slouží modul rozhraní. Není nutné aby měl uživatel centrálu s LocoNetem, stačí použít jednoduchý firmou dodávaný LocoNet terminátor, který zajišťuje napájení sběrnice LocoNetu. Vlastní signál LocoNetu vytvářejí jednotlivé komponenty samy, centrálu ke svému provozu proto systém vůbec nepotřebuje. Zařízení tedy může využít třeba majitel Roco "kostky", lze jej použít i k ovládání kolejiště s analogovým ovládáním vlaků.

Je třeba také uvést, že zařízení pracuje s plnohodnotným standardním LocoNetem a je proto možné použít i komponenty jiných výrobců, některé komponenty MGP ale využívají i funkcí, které výrobky některých výrobců nevyužívají. Jedná se například o zpětný ohlas u výhybkového dekodéru, který umožňuje do panelového
dekodéru potvrzovat přijetí příkazu k přestavení výhybky, a zajistit tak zobrazení jejího stavu na ovládacím panelu.


Komponenty systému

BlueTooth rozhraní a ovládací aplikace

K programování zařízení slouží aplikace pro tablet nebo mobilní telefon s operačním  systémem Android. Je třeba uvést, že je zatím k dispozici pouze pro více rozšířený operační systém Android, verze pro iOS zatím k dispozici není. Stažení aplikace je běžný postup, stáhne se v ObchodPlay. Jmenuje se LocoNet Decoder Programmer.


Panelový dekodér

Panelový dekodér je určen pro ovládací panel. Má šestnáct vstupů pro ovládací tlačítka a sběrnici, na níž lze připojit drivery pro ovládání LED. Celkem je možné použít až 64 LED, jejich účel lze volně programovat. Kromě přímého ovládání jednotlivých výhybek je možné programovat cesty, lze naprogramovat 12 cest, každá s šesti výhybkami. Je možné programovat nejrůznější závislosti a návaznosti. Lze tak například aby se cesty stavěly postupným stiskem dvou tlačítek ("odkud" - "kam"), lze ale také cesty volit jediným tlačítkem. Je možné zvolit i variantu, při níž se nejdříve pouze nastaví cesta, ale ne návěstidlo, po nastavení cesty se tlačítkem pro povolení vjezdu nebo odjezdu nastaví příslušný návěstní znak. Nastavení umožňující jízdu závisí na tom, zda povolení jízdy nebrání například obsazení úseku, jímž by vlak musel projíždět. Dekodéry komunikují po LocoNetu a je možné jich připojit víc, lze tak ovládat i velmi rozsáhlá kolejiště. Jednotlivé cesty mají své adresy, je tedy možné je ovládat kromě tlačítek také zadáním adresy.  Panelový dekodér se napájí napětím 5 V. K tomu lze použít například nabíječku k mobilnímu telefonu - na desce je standardní konektor MicroUSB. Další možností je
připojení jakéhokoli vhodného napájecího zdroje. Velmi praktické je použití napájecí desky pro napájení z rozvodu LocoNetu - pro spojení s kolejištěm pak stačí jediný standardní LocoNetový kabel, bez ohledu na
počet ovládaných výhybek a dalšího příslušenství.


Výhybkový dekodér

V systému MGP jsou v nabídce dva typy dekodérů pro výhybkové přestavníky, jeden je určen pro motorické nebo impulsní přestavníky, druhý pro modelářská serva. V současné době jsme použili první z těchto dvou jmenovaných. Dekodér je určen pro ovládání pěti výhybek a je možné k němu připojit pět tlačítek. Každé z těchto pěti tlačítek může buď ovládat jednotlivé výhybky - stiskem tlačítka výhybka změní polohu. Je ale také využít možnosti naprogramování cest, složených až z pěti výhybek. Každé z tlačítek pak přestaví několik
výhybek současně, cestu může tvořit až pět výhybek. Je tak k dispozici pět předem naprogramovaných cest. Pokud ale se uživatel rozhodne vstupy pro tlačítka nevyužívat ani pro přímé stavění výhybek, ani pro stavění cest, má těchto pět vstupů k dispozici pro zpětné hlášení.


Návěstní dekodér

Úkolem návěstního dekodéru je na základě povelů panelového dekodéru a informace o postavení výhybek z výhybkového dekodéru a detektorů obsazení a případných dalších informací volit a zobrazovat návěstní znaky. Díky ochotě vývojářů výrobce již návěstní dekodér umožňuje používat znaky návěstní soustavy ČSD/ČD.
Dekodér může ovládat až deset návěstidel, každé s maximálně sedmi znaky, do celkového počtu 64 LED. Umožňuje aby znaky odpovídaly postavené cestě, znamená to tedy možnost používat v určitém rozsahu rychlostní soustavu i možnost vzájemné vazby jednotlivých částí stanice, umožňuje to tedy například
nastavit předvěst podle stavu vjezdového návěstidla a návěstní znak vjezdového návěstidla volit na základě stavu odjezdového návěstidla.


První testy

Původně jsem plánoval že začnu tím, že nejprve postavím "testovací" modul. K tomu jsem si po úvaze a doporučení z řad účastníků konference modely.biz vybral jednoduchou stanici Čachnov. Omezením výběru byl počet výhybek, chtěl jsem totiž vystačit s jedním dekodérem s pěti výhybkami, pro něž je tento dekodér konstruován. Jenže bylo potřeba objednat dříví a kolejový materiál a protože jsem byl nedočkavý, vzal
jsem sestavu všech komponent, tedy modul pro komunikaci s tabletem, LocoNet terminátorem, výhybkovým dekodérem, panelovým dekodérem a návěstním dekodérem. "Na prkénko" (doslova na kus prkna) jsem nainstaloval modul Blueooth pro programování, LocoNet terminátor, umožňující provoz bez nutnosti použití
centrály s LocoNetem, výhybkový dekodér, návěstní dekodér a pět přestavníků MP1. Sice jsem mohl použít LocoNet z centrály DR5000, ale úmyslně jsem ji nepoužil, abych si ověřil, že centrálu skutečně není potřebné
mít. Z překližky jsem si vyrobil jednoduchý ovládací panel osazený tlačítky rozmístěnými tak, aby reprezentovaly jednoduchou stanici se třemi kolejemi. Černá tlačítka byla umístěna v místě výhybek a umožňovala jejich přestavování, u tlačítek byly LED indikující jejich aktuální polohu. Kromě toho byla osazena žlutá tlačítka,
umožňující volbu cest.  Začátky testování byly trochu problematické, zejména proto, že jak je obvyklé jsem se moc netrápil čtením manuálu.


Napájení

K napájení je možné použít jakékoli běžné zdroje 12 V stejnosměrného proudu se standardním konektorem, jaký se používá u řady přístrojů. U komponent pro napájení z 5 V (panelový dekodér a návěstní dekodér) je na desce dekodéru konektor MicroUSB a lze tedy použít nabíjecí kabel k mobilu, kromě toho jsou na deskách pro připojení napájení běžné šroubovací svorky. Konstruktér ale systém napájení zjednodušil tím, že například na výhybkovém dekodéru jsou svorky s napětím 5 V, je možné sem připojit například návěstní dekodér a stačí
tedy použít pro oba dekodéry jeden napájecí zdroj. Další možností napájení je využití rozvodu LocoNetu, k tomu slouží napájecí moduly pro 5 a 12 V. To umožňuje že pro připojení samostatného ovládacího panelu slouží jediný kabel - LocoNet. 

Video testovacího přípravku je na youtube nebo na ulozto.cz zde.


Závěr

Dosavadní zkušenosti jsou velmi pozitivní a prokazují schopnost systému ovládat stanici (nebo kolejiště), včetně návěstních znaků české návěstní soustavy. Ve stavbě je zmíněný modul stanice Čachnov, který bude ovládán ovládacím panelem konstruovaným ve stylu reléového zabezpečovacího zařízení. Panel bude s modulem stanice spojen jediným kablíkem LocoNetu.