Budujeme ovládání komponentami MGP

Budujeme ovládání komponentami MGP

 

Stanici nebo kolejiště lze s využitím komponent MGP stavět v několika úrovních.

 

První úroveň

 

Ovládají se pouze výhybky přímo tlačítky, připojenými ke svorkám na výhybkovém dekodéru. Ten je učen pro pět výhybek. Mohou to být výhybky s motorickými nebo impulsně ovládanými přestavníky. Motorické přestavníky mohou být jak MP1, tak „želvy“. Alternativně lze použít servodekodér a používat k přestavování výhybek serva.

Místo ovládání jednotlivých výhybek je možné naprogramovat pět cest, každé tlačítko volí jednu cestu, složenou až z pěti výhybek. Není zapotřebí žádná další elektronika a není zapotřebí centrála, stačí pouze zdroj 12 V v případě výhybkového dekodéru a 5 V v případě servodekodéru. Na desce servodekodéru je konektor mikro USB a lze tak napájení použít nabíječku k mobilu.

 

Druhá úroveň

 

K výhybkovému dekodéru se kablíkem LocoNetu připojí panelový dekodér. Ten umožňuje připojení až 16 tlačítek a nastavení 12 cest s možností 24 dvoutlačítkových kombinací pro volbu způsobem „odkud – kam“ (totéž tlačítko může být použité ve více kombinacích). Dále je možné připojit až 64 LED  pro indikaci postavení výhybek a obsazení kolejí. Předpokládá to programování, které není nijak složité. Realizuje se z mobilu nebo tabletu přes BlueTooth pomocí aplikace, která je v češtině.  Není zapotřebí připojení k centrále.  K výhybkovému dekodéru nebo servodekodéru je možné připojit detektory obsazení, každý pro pět úseků. Na výhybkovém dekodéru je 16 vstupů zpětného hlášení, je tedy možné detekovat celkem 15 úseků. V tomto případě  zařízení plně nahradí funkci TCO a FBO a ještě přidá něco navíc. Pro propojení s ovládacím panelem je zapotřebí jediný UTP kablík LocoNetu. Zprávy  si LocoNetu generují jednotlivé komponenty, bez centrály. Ovládacích panelů může být několik a mohou být zamykatelné.

 

Třetí úroveň

 

Doplní se návěstní dekodér a je možné realizovat úplnou rychlostní návěstní soustavu ČSD, s možností blokování vjezdu na obsazenou kolej. Jeden návěstní dekodér slouží pro deset návěstidel.

V tomto případě  je už programování obtížnější, je totiž potřeba nastavit vzájemné závislosti, tedy závislost na postavení výhybek v cestě, detekci obsazení a závislost vjezdového návěstidla na stavu odjezdového. Je to taková programovací „vyšší dívčí“.

Ani zde není zapotřebí připojení k centrále.

 

Počet výhybek ani návěstidel není omezen, je možné používat několik výhybkových dekodérů i servodekodérů, více panelových dekodérů i více návěstních dekodérů.