Nový malý servodekodér

 

V září 2021 přibyl do portfolia MGP servodekodér servo2, umožňující ovládání dvou běžných modelářských serv. Na rozdíl od většího servo5 nemá přepínací relé pro napájení srdcovek výhybek, má ale díky tomu malé rozměry a nepotřebuje samostatný přívod napájení – napájecí napětí je totiž přiváděno kabelem LocoNetu (na vodičích 1 a 6, které jsou u systému MGP použíty pro účely napájení 12 V). Servo2 nemá ani obvyklé dva pararaleně spojené konektory, umožňující řetězení jednotlivých komponent na LocoNetu. Hodí se tedy například pro ovládání vzdálenějšího přejezdu nebo mechanických návěstidel.  

Dekodér se ovládá prostřednictvím LocoNetu, k naprogramování z mobilu nebo tabletu se použije aplikace Loconet Decoder Programmer (je v češtině), kterou je možné zdarma stáhnout prostřednictvím Obchod Play (pouze pro Android).

Programování je velmi jednoduché, v aplikaci se zvolí „nastavování výhybek“, tím se otevře následující okno:

 

 

Nastavení je velmi jednoduché, nejprve se stiskem volby „střední poloha“ servo nastaví do střední polohy (hodnoty úhlu natočení budou 89 a 91) a následně se pomocí políček vlevo a vpravo nastaví požadovaný úhel natočení, přičemž se poloha serva přepíná kliknutím na symbol výhybky. Lze také jednoduše obrátit směr pohybu serva. Poličko „obrátit polarizaci“ se dekodéru serva2 netýká, protože na rozdíl od servo5 nemá relé pro přepínání napájení srdcovky.

Ovládání je možné také přímo připojenými tlačítky (pro tento případ jsou k dispozici pájecí plošky jak pro připojení tlačítek, tak i přívod napájecího napětí, dekodér je pak zcela autonomní, bez vazby na LocoNet.

Při ovládání LocoNetem lze využít další funkce tohoto servodekodéru, umožňující nastavení zpoždění reakce po příchodu ovládacího příkazu individuálně pro každý směr pohybu. Další funkcí odlišující servo2 od běžných servodekodérů je funkce  „Spoušť“ . Ta umožňuje aby jedno servo spustilo činnost jiného, přičemž zde zvolit aby se tako ovládané druhé servo pohybovalo současně s prvním, nebo aby pohyb zahájilo až první servo dojde do koncové polohy. Lze samozřejmě využít i možnost zpožděné reakce a nastavit nastavit aby se nedříve otevřela vjezdová vrata a teprve pak přestavila vjezdová výhybka pro vjezd do areálu.

Vstupy které jsou využitelné pro tlačítka lze místo toho použít například pro přenos signálu z detektoru obsazení.