Jizerský most II.

Jak jsem napsal v článku Jizerský most I. i pro konstrukci mostovky využiji stavebnici Faller. Na celý Jizerský most jsem ale potřeboval delší mostovku než z jedné stavebnice. Někdy ale náhoda a štěstí pomůže! Jel jsem totiž náhodou okolo prodejny U krále železnic v Mánesově ulici. Zeptal jsem se na nové stavebnice Faller, ale žádnou neměli. Upozornili mne ale na to, že mají v bazarové sekci části několika mostů. No a tím, že Faller u většiny mostů používá stejný základní výlisek mostovky, vykoupil jsem téměř všechny. Faller má přípravu na spojování jednolivých částí mostu do delších mostovek. Přepočítal jsem skutečnou délku jednotlivých částí mostu a nařezal odpovídající mostovky Faller.

Ve svých zásobách jsem měl dva pilíře. Byly zbytečně dlouhé - 10 cm. Na Jizerský most jsem ale potřeboval pilíře tři resp. pět. Rohodl jsem se tedy jeden pilíř rozdělit na dvě poloviny - 5 cm tj. levý a pravý pilíř. Druhý jsem rozdělil na 7 cm - střední pilíř a zbyl pilíř 3 cm dlouhý. Ten jsem rozřízl napůl a vznikly dvě zdi krajních pilířů.


No a tady je porovnání mého mostu a pohlednice skutečného mostu z doby, kdy byl most vidět celý. Výška pilířů a reliéf krajiny neodpovídá dokonale, ale to je dáno limitovanou hloubkou EPS polystyrenu, který je hluboký jen 12 cm. Údolí tak není možné udělat tak hluboké.

Tak jako skutečný most, je i na kolejišti most v oblouku. Na kolejišti je oblouk táhlejší než ve skutečnosti.Zbývá na 3D tiskárně dodělat obloukové nosníky těch třech kratších částí mostu. Na mostovky pak z boku nalepím obloukové nosníky. O tom zase jindy.