Danovo segmentové kolejiště

Segmentové kolejiště je budováno na motivy tratí 034,35 a 036 v modelovém měřítku 1:160.

Celé kolejiště má přes čtyřicet metrů kolejí, což v reálu odpovídá 6,4 km. Jen samotný "dočasný" okruh má cca. 20 m modelových tj. 3 km tratě ve skutečnosti.

Je použité kolejivo Peco Code 55.


JAK TO ZAČALO

Při stavbě nového domu již nezbylo na samostatnou místnost pro kolejiště. Mám tři syny a tak jsem chtěl spojit svůj koníček a zábavu pro ně. Řešení mi vnukla jedna známá, která dala kolejiště z dřevěných kolejí do úložného prostoru postele v dětském pokoji. To mne přivedlo na myšlenku, proč nemít v posteli modelové kolejiště. Děti hned vyzkoušely spojovací trať z dřevěných kolejí :-).

Jako člen Zababova jsem pochopil, že modelování železnice není jen samotná jízda vlaků. Odjakživa jsem N-kař a tak jsem o měřítku nepochyboval. Při stavbě nového kolejiště jsem chtěl využít maximum dnešních možností a proto je plně digitalizované.

DIGITÁL

V Zababově mám stanici postavenou na komponentách Digitrax. proto jsem se rozhodl komponenty Digitrax provozovat i doma. Dalším důvodem je jednoduchost v zapojení, protože všechny komponenty komunikují po jedné sběrnici - LocoNet (včetně zpětného hlášení o obsazení úseků). Ovladače Digitraxu ale nejsou pro děti příliš uživatelsky přívětivé. Proto jsem byl jedním z prvních, kdo zakoupil centrálu Roco Z21. Pustil jsem se tak do neprobádané oblasti, protože modelářů s kombinací Z21 a Digitrax  tehdy mnoho nebylo (ani v současnosti se na internetu o této kombinaci mnoho nenajde).

PROSTOR

Vlastní kolejiště je limitováno velikostí dětských pokojů. Jedná se o dva pokoje, kde pro období dětství není realizována plánovaná příčka a tak se teď vlastně jedná o pokoj jeden. Nádraží jsou limitována velikostí postelí. Postele jsou vyrobeny na zakázku, ale kupodivu nebyla jejich cena o tolik vyšší než třeba kupovaná postel z masivu, protože je použito MDF desek. Takové postele si zručný kutil dokáže vyrobit i sám.

V jedné posteli je výjezd hned u zdi v rohu. Do druhé se ale jede skrz peřiňák a výjezd je tak 40 cm od kraje postele.

Obě postele spojuje dvojkolejná trať vedená 25 cm nad podlahou po 10 cm široké desce z MDF, pokračuje i na pódiu, které je ve stejné výšce. Celková délka spojovací tratě je slušných 15 m. Bylo nutné prorazit tunel v polopříčce.

 

A takto vypadá spojovací trať dnes.

 

PŘEDLOHY

Právě zmíněná místa, kde vyjíždí trať z postele, pomohla vybrat předlohy stanic. Věděl jsem, že chci mít stanici s točnou, protože jsem již v minulosti koupil digitalizovatelnou točnu Fleischmann. Nechtěl jsem také, aby byl na kolejišti nepřirozený vlakodrom. Při hledání reálných stanic s točnou jsem  narazil Kořenov. Trať z Kořenova se dokonce i v reálu nedaleko stanice stáčí přes Jizerský most, který se mi líbí s chci ho realizovat. Rozhodl jsem se proto udělat kolejiště na motivy tratí v Jizerských horách.  Zdůrazňuji „na motivy“, neobviňujte mne prosím, že to není model těchto stanic.

Druhá stanice mi vycházela jako oblouková a tak jsem si vzal inspiraci z plánku Tanvaldu, který jsem našel na starém webu Zababova.

Spojovací trať je řešena jako dvojkolejná, dalo by se říci falešná dvokolejka, byť v digitálu není tento pojem úplně přesný. Pravověrní modeláři řeknou, že spojovat dvě v reálu zubačkové stanice dvojkolejkou je barbarství, ale děti si mimo M240 rády proženou i rychlovlaky a tak musí pracovat trochu fantazie. Až se děti odstěhují, plánuji obě stanice začlenit do většího kolejiště a dvojkolejka bude použita jinde.

 

KOLEJOVÉ SCHÉMA

Aby mohly provozovat snadno vlaky i menší děti, rozhodl jsem se zachovat možnost jezdit dokola, jako na obvyklém domácím kolejišti. Je to vyřešeno smyčkami okolo obou nádraží. V budoucnu lze ale smyčky zrušit a zapracovat stanice do většího kolejiště.

 

Upravil jsem proto mírně vjezdová zhlaví obou stanic a zaústil do nich dvojkolejky a smyčky. Myslím, že to věrnosti předloze příliš neuškodí. Kolejové schéma stanic jinak zachovává členění stanice dle předloh, jen je kráceno.

V Kořenově je jen protažen šturc z 2.koleje a v Tanvaldu je doplněn mimo jiné angličan a jedna vjezdová výhybka. Angličan umožní obsluhovat i kolej s uhelnou výsypkou.

 

 

 

 

Aby bylo možné využít více možnosti stanice Tanvald, rozhodl jsem se přidat ještě lokálku zakončenou koncovou stanicí a tak mne napadl Josefův Důl. Na trati do Josefova dolu ještě odbočí tovární vlečka na motivy vlečky do Ornely v Desné.

 

Po dlouhé době a teprve po navýšení limitu pro fotky mohu přidat další fotky z postupu stavby Tanvaldu. Na fotce nahoře vidíte stav v roce 2015. Postupně jsem dokončil pokládku kolejí i podle předlohy Josefova Dolu. Celý Josefův Důl je upevněn na kovových držácích vyrobených z kotev pro okna, které mají oválné díry a tak lze v rozmezí 1-2 cm měnit výšku stanice a tím hlavně stoupání trati.

Pro představu přidám několik fotek i ze spodní strany, těch drátů je mnoho :-).

Po nějakém čase už jsem postoupil. Používám rozvaděčové vyvazovací lišty. Z mé i klubové zkušenosti jsou želvy nejspolehlivější přestavníky. Jejich nevýhodou je potřebná hloubka přes 11 cm. DCC je založeno hlavně na komponentech Digitrax - BDL 168 pro detekci obsazení a DS64 pro výhybky.

V pravém dolním rohu je dekoder pro řízení točny Faller. Vlevo dole je RSCLD - přípravek ze Švédska, který podle doporučení FREMO řeší rozbočení sběrnice Loconet.

Vpravo dole je vidět zápustný konektor UP5, který má výhodu, že indikuje přítomnost napětí v kolejích. V místě EPS styroduru bude prohloubení pro nakládku uhlí, tak jako ve skutečnosti.

 

EPOCHA

Co se týká epochy, rozhodl jsem se modelovat nedávnou minulost. To mi umožní provozovat jak soudobé vlaky, tak různá historické vozidla formou nostalgických jízd. Dokonce jsem uvažoval i o stavbě Tanvaldu po rekonstrukci, ale pro domácí provoz se ukázalo vhodnější kolejové schéma před rekonstrukcí.

 

PROVOZ

Provoz chci modelovat reálný. Na stránkách www.zubacka.cz i www.k-report.net lze najít dost informací o vlacích, které se na tratích pohybují. Výhodou je, že se nejedná o dlouhé soupravy a tak je délka staničních kolejí kolem 80 cm dostatečná. Rychlíky od Prahy mají 4 vozy a manipulační vlaky do skláren mají také max. 4 vozy. Viz. www.zubacka.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=63:nakladni-doprava&catid=29:provoz&Itemid=58

 

VOZIDLA

Sbírku vozidel směřuji na cokoliv, co jezdilo do modelovaných stanic. Např. M240 "Singrovka", T211 "Prasátko". Jednou bych měl rád i T426 "Rakušanku".

 

Aby bylo možné pracovat na kterémkoli z obou panelů a zároveň bylo možné provozovat ten druhý a spojovací trať, mám vyroben pomocný panel, který lze vložit do kterékoli z obou postelí. Ten působí jako vratná smyčka.


Po čase jsem se rozhodl propojit obě smyčky kolejovou spojkou, aby šlo segment použít i jak odstavnou kolej.