Jizerský most I.

Na stavbě domácího kolejiště se dostávám ke krajině. Hlavním prvkem trati z Kořenova ve smyčce (ve skutečnosti směr Harrachov mapa zde) je Jizerský most. Původně jsem jej chtěl dělat z leptu. Bohužel ale nemám tolik času, abych jej nakreslil v Corel Draw, a následně čekal na zhotovení leptu. Kdoví, zda bych to na první pokus dal bez chyb. Celý poces by zabral spoustu času a synové stárnou, a tak potřebuji rychlé řešení. Třeba most časem
z leptu udělám a vyměním jej v důchodu. Velkým vzorem je most Nerátky Radka Mendeho, který můžete vidět zde rozestavěný a zde hotový.


Za použití fotky předem děkuji neznámému autorovi.

Rozhodl jsem se tedy, že najdu stavebnici podobného mostu a přestavím ji na motivy Jizerského mostu. Po delším hledání jsem našel u Firmy Faller most Bogenbrücke (222582).

Ten má podobnou stavbu, jako Jizerský, jen je u něj horní oblouk místo spodního. Na první pohled jsem byl spokojen. Vzpěry u horní a dolní konstrukce jdou ale v opačném směru.

Zvažoval jsem tedy, zda nechám prutovou soustavu špatně nebo celou stavebnici přestavím.

Nakonec jsem se odhodlal k rozřezání originál stavebnice a k postupnému slepení tak, aby co nejvíce vypadal jako Jizerský most. Ten je ale o dvě pole kratší než ten od Fallera. Komplikací je, že má kratší obloukové části, ale stejně jako Bogenbrücke má čtyři obdélníkové segmenty.


Jak jsem již popsal, liší se směr vzpěr. U obdélníkových segmentů je výhoda, že Faller má na dvou segmentech křížové vzpěry. Stačilo tak vyříznout vždy jednu vzpěru. Nahoře je již hotový mostní oblouk a dole mezifáze přestavby.

Aby obdélníkové segmenty měly správný směr vzpěr, musel jsem je prohodit. To znamenalo rozřezat most po dvou segmentech a prohodit vždy dva segmenty zrcadlově. Horší částí přestavby jsou obloukové segmenty, protože Faller má čtyři obloukové segmenty, ale Jizerský most má jen tři. Navíc opět jsou vzpěry opačného směru. Nejprve jsem proto vyřezal vzpěry. Následně jsem odřízl čtvrtý segment a změnil směr nosníku.


Poslední, ale nejsložitější částí bylo ze zbytků vyřezaných vzpěr udělat vzpěry nové, opačného směru. Komplikované je, že jsem musel poslední dlouhou vzpěru lepit natupo ze dvou kratších vzpěr. A tady je porovnání původního mostu nahoře a mnou přestavěného dole (perspektiva zkresluje, ale jsou stejně vysoké):Nyní stavím mostovku, která bude také z Bogenbrucke, ale o tom až jindy.