Karlovo kolejiště

 

Karel Brejša je dlouhá léta školníkem na základní škole. Kolejiště tak vlastně není domácí, jak název rubriky může napovídat. Je to totiž školní kolejiště. O dalších školních rojektech v N-ku nevím, a tak ponechám Karlovo kolejiště tady.

Kolejiště vzniklo jako společný projekt Karla a mnoha mladých modelářů z jeho školního kroužku. Karel má zásadu, že kroužek je zadarmo. Přispívá na něj škola a město. Díky tomu může Karel děti, které modelářství nebaví z kroužku vyloučit. To by u placeného kroužku nešlo. Může se to zdát jako nepopulární, ale je to krokem, který vede ke kvalitě a dobré náladě.

Kolejiště je v podkrovních prostorech staleté školy. Nevýhodou je, že je už dnes tak velké, že nelze z prostor odvézt. Karel půjde brzo do důchodu, snad najde kolejiště někoho, kdo si jej vezme do péče.

 

Kolejiště má uprostřed hlavní nádraží.

Z opačné strany nádraží vede trať okolo velkého jezera.

 

Jezero je svou velikostí unikátní.

Trať pokračuje pod nádražím, kde se opět obrací trať formou smyčky.

V centrální části kolejiště je městká čás s činžovními domy.

 

Z hlavního nádraží vede jednokolejná trať stoupající pod hradem, v zářezu je pak dvojkolejka.

Vyšplhá do horního malého nádraží.

Tady původně trať končila. Karel se ale rozhodl využít modulovou stanici Staré Splavy. Vznikla tak nová trať do vedlejší místnosti.

 

 

Na ní je krásný motiv kasáren z období normalizace. Jsou na ní budovatelská hesla.

 

Trať postupně klesá do koncové stanice Staré Splavy. Byla to původně skrytá stanice s mechanicky ovládanou točnou. Karel ale udělal krajinu a točnu digitalizoval pomocí elektroniky MGP.

 

Více o kasárnách v článku na Honzíkových vláčcích zde.

Velmi originální je posuvná vitrína do které lze zajet přímo z kolejiště.

Pěkný je motiv zahradnictví

Nejhezčí je pláž u jezera

Karel má rád dieslovou trakci a fotky z kolejiště jsou krásné.

 

 

Ještě jednou jezero

Vlečkový areál v hodním nádraží

 

 

Z historie kolejiště je na stejných stránkách článek zde a zde a zde..