Dekodér osvětlení DR 4050

Modul osvětlení Digikeijs DR 4050
1. Úvod
1.1. Inspirace, výběr zařízení
Po jedné z mnoha návštěv Wunderlandu v Hamburku (největší modelové kolejiště na světě), někdy v r. 2015, jsem začal uvažovat, zda by se střídání dne a noci dalo zrealizovat také na domácím kolejišti. Kolejiště mám 100 % řízené počítačem, tak jsem začal hledat vhodný modul. Moc na výběr toho v té době na trhu nebylo, a pokud vím, ani dnes není. 
Našel jsem např.:
https://www.norbert-martsch.de/index.php/2017/07/20/digit-electronic-neuer-nacht-tag-night-day-decoder-nd4000-verfuegbar/
Nakonec jsem se rozhodl pro modul firmy Digikeijs DR 4050 Digileds (obr. 1), který jsem objednal přímo u výrobce v polovině roku 2017. Zároveň s modulem jsem objednal i rozšiřující sadu DR 4051 (obr. 5).
 
1. Modul osvětlení DR4050
1.2. Co vlastně nasvětlujeme?
Kolejiště, které jsem nasvětloval, má obdélníkový tvar rozměru 460 cm x 210 cm. Délku osvětlovacích lišt jsem přizpůsobil délce vyráběných hliníkových profilů pro LCD pásky. V mém případě se jedná o 2m dlouhé lišty. Lišty se samozřejmě dají seříznout na požadovanou délku. Při délce našeho kolejiště 4,6 m jsem spojil 2ks kusy lišt do celkové délky 4 m a k nasvícení použil 2 paralelně umístěné lišty. Situaci nejlépe dokumentují schématické náčrtky (obr 2, 3, 4). Zdůrazňuji, jde o schéma. Ve skutečnosti je kolejiště na krajích mírně zkosené.
 
2   Orientační plánek umístění nasvětlovacích lišt v prostoru (bílé pásy)
 
3   Celková situace kolejiště v místnosti
 
4   Kóty umístění osvětlovacích lišt
Při šíři kolejiště 210 cm a použití dvou paralelně umístěných nasvětlovacích lišt by se nabízelo rovnoměrné rozmístění lišt 70 cm od zadní zdi, 70 cm od přední hrany a tím by vyšlo 70 cm mezi lištami. Z kót na skicách je zřejmé, že ve skutečnosti to tak zrealizováno není. Důvody jsou technické. Naše kolejiště je „od zdi ke zdi“, tedy ze tří stran přiléhá ke zdi. Abychom kolejiště mohli servisovat, je celé umístěno na kolečkách a dá se vysunout směrem vpřed.  Za kolejištěm pak vznikne asi 50 – 60 cm široká ulička. Zadní nasvětlovací lištu tedy bylo nutné namontovat ze štaflí ze zadní uličky. A teď… Dosáhnout na strop, vyvrtat díry na závěsky. Jak daleko ale od hrany kolejiště dosáhnete? Proto je umístění nasvětlovacích pásků tam, kde je. Dál jsme prostě nedosáhli. Větší rozestup pásků mezi sebou uprostřed kolejiště není na závadu. Moje zkušenost.
1.3. Hardware a software
Předem upozorňuji, že v tomto článku popisuji svoje zkušenosti s jedním konkrétním kusem modulu DR 4050 v kombinaci s dále uvedeným hardwarem a softwarem. Proto se moje zkušenosti nemusí shodovat se zkušenostmi jiných uživatelů. 
Hardware použitý na kolejišti:
PC HP Elite, struktura 32 bit, rok výroby 2010
Centrála LENZ LZ 100, rok výroby 2000, Firmware update 2014; https://www.lenz-elektronik.de/digitalplus-systemmerkmale.php
Zesilovače 2ks, LENZ LV 100, rok výroby 2000 (napájení kolejiště mám rozděleno do dvou nezávislých okruhů)
LAN/USB Interface LENZ. Zapojení odpovídá znázornění na obrázku výrobce: https://www.lenz-elektronik.de/pic/systemaufbau.jpg
Akční moduly LENZ LS 100 a LS 150
Moduly zpětného hlášení LENZ LR 100, LR 101
Moduly obsazení kolejí LB 101
Ovladače LENZ LH100 a LH101
Modul ovládání točny Littfinski Daten Technik TT-DEC:
https://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/doku.php?id=de:tt-dec
Efektové dekodéry STE electronic (Neon light, House), výroba postupně ukončována
Řízení návěstidel Marathon Model DP2N (již se nevyrábí): https://lokopin.wz.cz/download/navod_dp2n.pdf
Software:
Windows 10 Home edition, 32 bit
Freiwald: https://www.freiwald.com/seiten/
o Train Controller TC9
o Train Animator TA9
o Train Programmer TP9
2. Popis výrobku
2.1. Obsah balení
Základní sada obsahuje 
Modul Digikeijs DR 4050 Digileds (obr. 1)
Napájecí zdroj
USB kabel (okamžitě po vybalení označit a neztratit !!!)
Flexibilní RGB LED pásek délky 5 m, ze zadní strany opatřený samolepící fólií (obr. 2)
Flexibilní LED pásku teple bílou délky 5 m, ze zadní strany opatřenou samolepící fólií
o Samostatně se dají doobjednat oba typy LED pásků a napájecí zdroj jako rozšiřující kit DR 4051. Celková délka pásku RGB, který je možné připojit k řídicí jednotce je 10 m, max. délka bílého pásku je rovněž 10 m. Pásky se zapojují do sekcí vždy po 5 m.
Ovládací SW se stahuje z www stránek výrobce zde: 
https://www.digikeijs.com/de/dr4050 
Vícejazyčný návod 
 
5. LED pásky a napáječ
 
2.2. Technický popis modulu
Vlastní modul DR 4050 (obr. 1) obsahuje jednu řídící jednotku a dva identické „silové“ výstupy pro připojení LED pásků. Každý „silový“ výstup je samostatně napájen vlastním zdrojem. Při použití jen jedné sady LED pásků o délce max. 5 m se použije pouze výstup RGB OUTPUT 1 a připojí se napájení 12Vss ke zdířce POWER 1. Pokud použijeme druhou sadu LED pásků, připojíme ji na výstup RGB OUTPUT 2 a musíme přivést napětí 12Vss ke zdířce POWER 2. LED pásky lze libovolně zkracovat (vždy po skupinách 3 diod). 
Ve spodní části modulu jsou umístěny zleva doprava následující prvky:
Konektor napájení sekce 1 (výstupu RGB OUTPUT 1), 12Vss, max. 6A
Konektor napájení sekce 2 (výstupu RGB OUTPUT 2), 12Vss, max. 6A
o K napájení je možné použít buď přiložený síťový napáječ (v základním setu je jen jeden, druhý je možné dokoupit spolu s rozšiřující sadou LED pásků), nebo použít externí transformátor s výstupem 12Vss a příslušnou proudovou zatížitelností.
Programovací tlačítko
Konektor USB 
Svorky pro přivedení řídicího signálu z centrály (DCC, ve značení LENZ svorky J a K)
V horní části modulu jsou umístěny zleva doprava:
Výstupní svorky RGB OUTPUT 1 pro připojení LED pásků. Levá svorka je společné napájení +12V, další svorky slouží pro připojení jednotlivých barev LED pásků: W = teplá bílá; B = modrá; G = zelená; R = červená.
Svorky výstupního napětí 12Vss. POZOR!!! Fungují jen při přivedeném napětí na konektor POWER 2. V návodu není nikde popsána. V mém případě je na ní trvale napětí 12Vss. Proč na modulu je, nevím.
Výstupní svorky RGB OUTPUT 2 pro připojení druhé sady LED pásků
Poznámky k popisu svorek: Co je co, aneb popis svorek na vlastním dekodéru DR4050 je z mého pohledu poněkud zavádějící. Na spodní straně dekodéru jsou vlevo umístěny dvě zdířky označené POWER1 (Output1 = výstup1) a POWER2 (Output2 = výstup2). Ve skutečnosti se ale jedná o napájení výstupu sekce 1 a výstupu sekce 2 (tedy z mého pohledu se jedná o vstup pro napájecí napětí, tedy o Input). Popis má pravděpodobně na mysli, že se jedná o napájení výstupu 1 a napájení výstupu 2. Osobně jsem ale chvíli přemýšlel, zda mám do zdířky označené Output přivést napětí z napájecího zdroje. Protože fyzicky to jinak ani zapojit nelze, adaptér jsem do zdířky zapojil. Sekce 1 a sekce 2 jsou od sebe elektricky oddělené. Sekce 2 je určena pro připojení rozšiřovacího modulu DR4051, jehož součástí je samostatný napájecí zdroj. Bez připojení zdroje do zdířky POWER 2 tedy druhá sekce nesvítí. Napájecí zdroje jsou identické, a tedy záměnné.
 
3. Co si rozmyslet předem
3.1. Umístění LED pásků
Umístění vlastních LED pásků nad kolejištěm bude pravděpodobně největším problémem. Vždy bude závislé na konkrétním dispozičním řešení. Aby osvětlení vypadalo přirozeně a rovnoměrně, je dobré všechny pásky umístit do stejné výšky nad kolejištěm. Dále je potřeba předem rozmyslet, kudy povedeme napájecí kabely od modulu DR 4050 k LED páskům. Kabely nejsou součástí dodávky. Při jejich nákupu důsledně dbejte na proudovou zatížitelnost kabelu. U měděných kabelů by měl stačit průřez jádra 0,34 mm2, s jistotou vyhoví průřez 0,50 mm2.
Kdo má nad kolejištěm nějakou skříňku, nebo rampu, bude mít jednodušší situaci. Já jsem umístil LED pásky do volného prostoru nad kolejištěm do hliníkových profilů zavěšených na závěsky. Přívodní kabely jsem umístil do elektroinstalačních lišt a částečně je zamaskoval pozadím. Volně vedené části jsem po několika pokusech zamaskoval bílou smršťovací bužírkou.  Dále je vhodné zvolit výšku pásků nad kolejištěm tak, aby jejich světlo diváka neoslňovalo, tedy níže, než je výška očí pozorovatele, na druhou stranu dostatečně vysoko, aby kolejiště bylo osvětlené rovnoměrně. Optimální poloha se vzhledem k těmto protichůdným požadavkům musí vyzkoušet (viz obr. 3, 4, 5). 
Hliníkové profily, difuzory a závěsky se dají koupit např. zde: https://www.e-light.cz/hlinikove-listy-pro-led-pasky. Šířku hliníkového profilu volíme tak, aby se do něj pohodlně vešly oba LED pásky vedle sebe. Je nutné počítat s tím, že rozptylový difuzor, který plní nejen funkci měkkého rozptylu světla, ale také funkci estetickou při pohledu na profily zdola, pohltí část světla. Proto je vhodné volit difuzor čirý, nebo mléčný či mírně opálový.
 
6   Hliníkové osvětlovací lišty, v pozadí vedení napájecích kabelů
 
7 Detail závěsky osvětlovací lišty
 
 
 
 
8  Detail vedení přívodních kabelů
3.2. Umístění modulu DR 4050 na kolejišti
Modul jsem umístil pod kolejiště, jako všechny ostatní moduly (obr. 6). Při hledání vhodného místa je třeba mít na paměti, že napájecí kabely k LED diodám jsou silné (5 x 0,5 mm2), špatně se s nimi pracuje a i z hlediska úbytků napětí je vhodné jejich délku volit co nejkratší. Na druhou stranu potřebujeme propojit DR4050 s počítačem pomocí USB kabelu. Ten dodaný s modulem je jen metr dlouhý. Na první pohled to není problém, koupí se prostě kablík delší. POZOR!!! Zde trochu předběhnu do kapitoly věnované mým praktickým zkušenostem. Modul DR4050 tvrdošíjně odmítal pracovat s jinými USB kabely (USB, USB2), než s kabelem originálně dodaným. Nakonec jsem kapituloval a PC jsem s modulem DR4050 USB kabelem trvale nepropojil. Důvodů je více, viz dále.
 
9  Umístění modulu DR 4050 pod kolejištěm.
S přivedením DCC vodičů (ve značení LENZ J a K) není problém.
V neposlední řadě se „popereme“ s přivedením napájecího napětí. Já jsem použil dva originální síťové napáječe. Ty mají jen cca 1,5 m dlouhý kablík, tak je nutné počítat s umístěním rozvodu 220 V. Já mám rozvod 240 V pod kolejištěm proveden pomocí zásuvkových lišt a vypínačů umístěných v elektrorozvodné krabici (obr. 7, 8). Nemusím zdůrazňovat, že takovou instalaci by měl dělat pouze člověk s odpovídající kvalifikací.
 
10  Silový rozvod pod kolejištěm
 
11  Rozvaděč okruhů 230 V
Druhou možností je použít modelářské trafo s výkonem 150VA na 12Vss výstupu. Většina běžně prodávaných transformátorů má ale max. výkon 50VA a max. přípustný proud na výstupu 12Vss / 3A. 
4. Moje praktické zkušenosti s instalací
4.1. Zapojení a uvedení do provozu
Neodpustím si otřepanou poučku: „Selžou-li všechny pokusy o uvedení zařízení do provozu, přečti návod k použití“. U DR 4050 to neplatí. Návod je neúplný, bez popisu řady funkcí a pro mě osobně nepřehledný. Manuál je ke stažení zde: https://support.digikeijs.com/hc/en-us/articles/360001774478-DR4050-DR4051-Manuals.
Připojení LED pásků k modulu DR4050. LED pásky jsou na jednom konci opatřeny krátkými kablíky. V mojí konkrétní dodávce bylo z mého pohledu jejich značení zavádějící. Teple bílý pásek je zakončený dvoužilovým červeným kablíkem, přičemž jedna žíla je opatřena černou linkou. Druhý pásek osazený diodami RGB, je na jednom konci zakončený čtyřpólovým konektorem (v dokumentaci není nikde popsán jeho typ), protikus není součástí dodávky. Já jsem zkracoval délku pásků o cca 50 cm, tak jsem ho odstřihl. Na druhé straně je pásek zakončen plochým čtyřbarevným kablíkem (R = červená; G = zelená; B = modrá;  W = bílá).  Konce kablíků se zapojují do svorek RGB-OUTPUT 1 a RGB-OUTPUT 2. A zde při zapojování velký POZOR!!! Bílý kablík z LED pásku RGB se nezapojuje do svorky W, nýbrž do svorky +12V!!! Aby byl zmatek ještě větší, je v návodu v detailu vyobrazení tento kablík zobrazen jako černý. Do svorky označené W = bílá, zapojíme červený kablík s černou linkou od bílého LED pásku. Červený kablík téhož pásku zapojíme do svorky +12V. POZOR!!! Svorku 12V je nutné použít z příslušného výstupu RGB. V žádném případě nepoužijeme svorku +12V ze svorkovnice SWTCH.
Při definitivní instalaci jsem původní kablíky odpájel a nahradil je novými, dostatečně dlouhými. Barevné značení jsem provedl návlekem bužírek příslušné barvy na konce vodičů tak, aby odpovídaly skutečnosti (obr. 9).
 
Důrazně bych doporučil vyzkoušet modul DR 4050 před instalací na kolejiště nejprve na stole. Pro první start stačí připojit LED pásky příslušných barev (viz odstavec výše) ke svorkám na výstupu RGB OUTPUT 1. Pak připojíme síťový napáječ ke konektoru POWER 1. LED pásky by se měly rozsvítit. Stejně postupujeme i v případě, že použijeme rozšiřující kit DR 4051 s výstupem RGB-OUTPUT 2. Pokud necháte pásky pro testovací účely namotané na cívkách, nenechávejte je svítit dlouho, protože se dostatečně nechladí.
POZOR !!! Po definitivní instalaci modulu na kolejiště začaly LED pásky po poměrně krátké době provozu nepravidelně blikat. Nejprve jsem zkoušel SW nastavení, ale bez úspěchu. Když jsem se „ponořil“ k modulu pod kolejiště, zjistil jsem, že napájecí konektory v modulu jsou tak rozpálené, že se na nich nedá udržet ruka. Začal jsem zkoumat příčinu. Konektory použité na modulu, které by měly být schopny přenést proud 6A, jsou primárně určeny pro připojení sluchátek. Kontakt mezi zdířkou a zástrčkou je proveden dvěma kontakty, přesněji řečeno pérky. Kontakt není proveden jako mezikruží po celém obvodu zdířky. Pérka jsem vyčistil, silně napružil a zatím fungují. Vyžadují ale občasnou kontrolu. Proto u tohoto provedení doporučuji kontrolu konektorů ještě před instalací modulu do kolejiště. Málem jsem vyhořel. U novějších modelů jsou již prý místo problematických nástrčných konektorů použity šroubovací svorky.
4.2. Testovací provoz, autonomní automatický provoz
K ověření správnosti zapojení a funkce modulu DR4050 slouží mikrospínač uprostřed dole označený Programm SWITCH. Jeho krátkým sepnutím uvedeme dekodér do programovacího módu. To v tuto chvíli nepotřebujeme. Stisknutím na dobu cca 5 sec. Uvedeme dekodér do automatického autonomního provozu. Tento stav signalizuje červená LED dioda vedle spínače soustavným blikáním. Automatický program cyklicky opakuje:
Režim den – délka trvání 7 min
Režim stmívání (večer) – délka 2 min
Režim noc – trvání 5 min
Režim rozednění (ráno) – 2 min
Celý automatický cyklus trvá 16 min. Doporučuji vymotat LED pásky z cívek z důvodu dostatečného chlazení.
 
4.3. Programování adresy
Pro nastavení požadované adresy připojíme kabely J a K (značení LENZ) je svorkám DCC. Dekodér obsadí celkem 4 po sobě následující adresy.  Adresa pro ovládání z ústředny DCC se přiřazuje obdobně, jako u většiny funkčních dekodérů jiných výrobců. Krátce stiskneme mikrospínač Programm SWITCH na dolní straně modulu DR4050. Červená LED se rozsvítí. Nyní nastavíme požadovanou adresu (postupujeme dle návodu výrobce DCC centrály). U centrály LENZ s ovladačem LH100 stisknout F8. Šipkou „+“ nebo „-“ nastavíme na displeji S/W. Stisknout ENTER, zadat požadované číslo adresy, kterou chceme nastavit (v našem případě 117). Stisknout „+“ nebo „-„. LED zhasne.  Nyní má modul přiřazeny 4 adresy (např. při zadání adresy 117 se obsadí 117,118,119,120). Nastavení lze provést samozřejmě také z počítače, např. pomocí software Freiwald Train Animator. 
 
4.4. Instalace programu DIGILEDs Configurator
Program slouží k nastavení barevného odstínu osvětlení den, večer, noc, ráno. Regulací jednotlivých složek RGB a teple bílé se dá podle místních světelných podmínek nastavit barevný odstín (tón) osvětlení pro každou denní dobu zvlášť. Já osobně jsem se po několika experimentech vrátil k nastavení továrnímu.
POZOR!!! Před instalací programu DIGILEDs Configurator nikdy nepřipojujte modul k PC kabelem USB. 
Instalace programu:
Stáhnout ovládací program DIGILEDs Configurator ze stránek https://www.digikeijs.de/dr4050-rgb-modelbahn-controller.html
Nepřipojovat USB kabel k modulu
Spustit instalaci programu
Postupovat podle pokynů na obrazovce
Zadat, že nechci instalovat ovladače FTP
Po ukončení instalace může program kolabovat. Spustí se a po několika sekundách se bez jakékoli zprávy ukončí. Opravit se to dá spuštěním v režimu kompatibility (pravé tlačítko myši), nebo podle návodu spuštěním jako správce. Nám to funguje v kompatibilním režimu Win 7 (používáme aktuálně Win 10/32bit). Bude to ale velice individuální záležitost. Důrazně doporučuji odpojit při konfiguraci kablíky od svorek DCC. Po několika neúspěšných pokusech o oživení programu jsem program vymazal a znovu nainstaloval do jiného adresáře. Pak fungoval na první spuštění.
 
Připojení k PC pomocí kabelu USB. Po spuštění bez připojeného modulu se program chová nekorektně. Připojení modulu k PC je nutné provést originálním kabelem z dodávky. Program začne reagovat naprosto korektně, všechny proměnné lze nastavovat. Zda kabel USB (stačí ver.2) komunikuje s dekodérem správně signalizuje zelená dioda vedle zdířky USB na dekodéru. Pokud při připojení problikne, pak je vše OK. Pokud je USB kabel nevhodný, pak dioda nebliká.
Jinak se dá zjistit vhodnost kabelu prostřednictvím Windows:
Start –  Nástroje pro správu Windows – Správa počítače – Správce zařízení – Řadiče USB. 
Nyní připojit dekodér kabelem USB do počítače:
Ve výpisu se u nového připojení USB objeví výstraha s výstražným trojúhelníkem. Kabel není vhodný
Ve výpisu se objeví nové připojení USB bez varování – kabel je OK
 
4.5. Ovládání pomocí centrály DCC. 
Pro první oživení použijeme tovární nastavení barev. Dokud není osvětlení definitivně namontováno na pevném místě, nemá smysl ladit teploty barev a přechodů den / noc. 
POZOR!!! Dekodér na povely z centrály občas nereaguje. Pomohlo odpojení od USB, DCC signálu a v krajním případě od napájecího napětí. Vyčkat alespoň 15 s. Po opětovném připojení již fungoval korektně. Několikrát se „kousl“ při současném připojení USB a DCC signálu. To se neděje, když je jeden z kabelů odpojen. Při odpojení od napájecího napětí s ponechaným připojením k USB svítí zelená LED u napájecí zdířky!!! Není to vada, je to vlastnost!!! Proto doporučuji. Pokud budete nastavovat barvy pomocí programu DIGILEDs Configurator (viz dále), připojte modul k PC pomocí kabelu USB a odpojte kabely z konektoru DCC. Pokud potřebujete s modulem komunikovat z PC, připojte kabely DCC (J a K) a odpojte USB. Pak se to (alespoň mně) „nekouše“.
Další popis platí pro centrálu LENZ a ovladač LH100. Na LH100 nastavíme:
S/W 117. Stiskem klávesy „+“ se oba LED pásky naplno rozsvítí. Klávesou „-„ oba zhasneme (On /OFF)
S/W118 přepíná režim den/noc
S/W119 přepíná režim ráno/večer
S/W120 zapíná nebo vypíná automatický provoz nastavený v dekodéru (obdoba dlouhého stisku programovacího tlačítka na dekodéru)
4.6. Nastavení barevných tónů v režimu den / večer / noc / ráno
 
 
12. Ovládací panel programu DIGILEDs Configurator
 
Aby modul DR4050 komunikoval s PC, doporučuji postup:
Připojit kabel (originální z dodávky !!!) k modulu DR 4050 a k PC
Odpojit kabely (J a K) ze svorek DCC 
Připojit alespoň jeden napájecí zdroj k modulu (POWER 1)
Spustit program DIGILEDs Configurator. Na obrazovce PC se objeví ovládací panel (obr. 3)
Kliknout na okno Comport. Rozbalí se nabídka Comportů, které jsou k dispozici. Z nich vybrat ten, ke kterému je modul DR4050 připojen. Obvykle je potřeba jednotlivé Comporty vyzkoušet. 
V okénku Scene zadat denní dobu, kterou chceme konfigurovat (den / večer / noc / ráno).
Intenzitu jednotlivých složek výsledné barvy nastavujeme taháním za jezdce u příslušných barev. Pokud jsme s výsledkem spokojeni, Stiskneme Store.
Nastavení můžeme uvést do továrního klepnutím na Default.
Já osobně, když jsem se „vyřádil“ s nastavováním, jsem modul vrátil do továrního nastavení. Výsledné osvětlení se mi zdá nejlepší. 
5. Zkušenosti s provozem
I když jsem u popisu instalace a oživení nešetřil kritikou (především na nedostatečnost návodu), musím uznat, že modul DR4050 je skutečně velice zdařilý výrobek, který spolehlivě slouží a dává kolejišti novou dimenzi. Po prvním spuštění užasnete, jaký rozdíl je mezi nasvětlením ze stropního svítidla a z LED pásků. Navíc po prvotním nastavení se s programem DIGILEDs Configurator již nebudete „trápit“. K ovládání modulu není potřeba.
5.1. Obecně
Instalace vlastních LED pásků (v mém případě do hliníkových lišt) nad kolejiště není snadná záležitost. Provedení vlastního osvětlení a přívodů dokumentují fotografie.
5.2. Ovládání
Kolejiště ovládám pomocí programu Freiwald Train Controller 9 (TC9), který řídí:
Nastavování dopravní cesty
Jízdy vlaků (až po jízdu podle jízdního řádu)
Autobloky
Ovládání návěstidel
Jízdu automobilů (systém Faller Car Control)
Osvětlení (pouliční, interiérů budov) apod.
Pro ovládání z PC jsem si nadefinoval celkem 4 přepínače.
On / Off
Den / Noc
Ráno / Večer
Off / Automatika
Střídání dne a noci jsem vyřešil v návaznosti na rozsvěcení pouličního osvětlení a interiéru domů. Jak pouliční osvětlení, tak osvětlení interiéru domů řídím pomocí několika efektových dekodérů mám je rozděleno na několik desítek nezávislých obvodů. K dosažení pocitu reality jsem si napsal makro. Nebudu ho zde pro přehlednost přepisovat, jen nastíním princip. Časové prodlevy Delay mám občas proloženy Random Delay, tedy náhodným zpožděním. Pokud někdo tuto funkci nezná, krátké vysvětlení. Použitím příkazu Delay 15s se chod programu (makra) zastaví na 15 sekund. Použitím Random Delay 15s se chod programu zastaví na náhodně dlouhou dobu mezi 1 sekundou a 15 sekundami. To dává celé scenérii ještě reálnější vzhled.
Makro Light
Přepínač On/Off do polohy On zapne se DR 4050
Label 1
Přepínač Den On / Noc Off zapne se režim denního osvětlení
Delay 15 min den bude trvat 15 min.
Přepínač Večer On / Ráno Off zruší režim den a zapne postupné stmívání
Zapnout interiéry – sekce 1 Zapne světla v domech
Delay 15 s prodleva 15 s
Zapnout interiéry – sekce 2 zapne osvětlení v dalších domech
Delay 5 s prodleva 5 s
Zapnout pouliční osvětlení – sekce 1 zapne první část pouličního osvětlení
Delay 10 s prodleva 10 s
Zapnout osvětlení peronů zapne osvětlení peronů
Delay 5 s prodleva 5 s
Zapnout pouliční osvětlení – sekce 2 zapne druhou část pouličního osvětlení
Atd… Večer nechávám trvat 2 min. Proto je vhodné, aby rozsvícení všech částí kolejiště netrvalo déle. V našem případě je doba trvání rozsvěcení dána součtem dob Delay, tedy 35 s. Doplníme tedy:
Delay 85 s tím bude večer trvat ony požadované 2 minuty.
Přepínač Den Off / Noc On zruší režim Večer a zapne další stmívání až do režimu Noc
Delay 7 min noc trvá 7 min
Přepínač Ráno On / Večer Off  zruší režim Noc a začne se rozednívat
Delay 30 s prodleva 30 s
Vypnout pouliční osvětlení – sekce 1 vypne jednu část veřejného osvětlení
Delay 10 s prodleva 10 s
Vypnout peróny vypne osvětlení perónů
Delay 5 s prodleva 5 s
Vypnout pouliční osvětlení – sekce 2 vypne pouliční osvětlení 
Delay 10 s prodleva 10 s
Vypnout interiéry domů – sekce 1 vypne osvětlení domů
Delay 10 s prodleva 10 s
Vypnout interiéry domů – sekce 2 vypne osvětlení domů 2. sekce
Delay 55 s dopočítaný čas do 2 min na trvání rozednění
GoTo Label 1 vrátí program na začátek
 
Opakuji, že ve skutečnosti je toto makro daleko rozsáhlejší. Uváděné časy jsou orientační a každý si je musí vyladit podle svého. Původně jsem se snažil „vtělit“ řízení osvětlení do jízdního řádu. V 6:00 hod. se začne rozednívat, v 8:00 hod. začne den, v 18:00 hod. se začne stmívat a ve 20:00 hod. nastane noc. Nakonec jsem od toho ustoupil. S vlaky nejezdím stále podle jízdního řádu. Navíc při automatickém provozu se občas něco pokazí a jízdní řád se musí zastavit. Tím se zároveň zastaví efekty osvětlení.
V současné době používám osvětlení tak, že spustím makro a řízení osvětlení pracuje automaticky nezávisle na provozu vlaků. Použít se dá samozřejmě automatika zabudovaná přímo v dekodéru. V tom případě ale nefunguje osvětlení na kolejišti. 
6. Fotografie nasvětlení kolejiště
 
13   Svícení LED pásků v režimu den
 
14   Režim den
 
15   Svícení LED pásků v režimu večer
 
16   Režim večer
 
17   Svícení LED pásků v režimu noc
 
18   Režim noc
 
 
19   Svícení LED pásků v režimu ráno
 
20   Režim ráno
7. Závěr
Moje hodnocení nemůže být objektivní. Kromě modulu Digikeijs DR 4050 nemám s nasvětlovacími moduly jiných výrobců osobní zkušenost. Instalace, dokumentace, a oživení vyžaduje trpělivost a především zkušenost. V této souvislosti jsem si vzpomněl na úvod návodu stavebnice jednoho nejmenovaného výrobce doplňků pro modelovou železnici: „Určeno jen pro zkušené modeláře“. Skutečně. Výlisky do sebe nezapadaly, vše se kroutilo, plast byl neskutečně měkký, takže nedržel tvar, bylo potřeba tmelit, brousit, tmelit, brousit… Je to analogie, ale co se týká modulu DR 4050, pak bych shrnul. „Určený jen pro zkušené modeláře“. Pokud ho ale hned na začátku „zkrotíte“, odmění se Vám bezproblémovým provozem a naprosto úchvatným podáním iluze střídání denní a noční doby. Kdo se v modelování kolejiště dostal až sem, pak doporučuji. 
Používám i jiné produkty Digikeijs, hlavně osvětlení do osobních vozů. Není to laciné, ale funguje to. 
Obsah
Modul osvětlení Digikeijs DR 4050 1
1. Úvod 1
1.1. Inspirace, výběr zařízení 1
1.2. Co vlastně nasvětlujeme? 1
1.3. Hardware a software 3
2. Popis výrobku 4
2.1. Obsah balení 4
2.2. Technický popis modulu 4
3. Co si rozmyslet předem 5
3.1. Umístění LED pásků 5
3.2. Umístění modulu DR 4050 na kolejišti 7
4. Moje praktické zkušenosti s instalací 9
4.1. Zapojení a uvedení do provozu 9
4.2. Testovací provoz, autonomní automatický provoz 10
4.3. Programování adresy 10
4.4. Instalace programu DIGILEDs Configurator 10
4.5. Ovládání pomocí centrály DCC. 11
4.6. Nastavení barevných tónů v režimu den / večer / noc / ráno 11
5. Zkušenosti s provozem 12
5.1. Obecně 12
5.2. Ovládání 12
6. Fotografie nasvětlení kolejiště 13
7. Závěr 17
Seznam obrázků 18
 
Seznam obrázků
1. Modul osvětlení DR4050 1
2   Orientační plánek umístění nasvětlovacích lišt v prostoru (bílé pásy) 2
3   Celková situace kolejiště v místnosti 2
4   Kóty umístění osvětlovacích lišt 3
5. LED pásky a napáječ 4
6   Hliníkové osvětlovací lišty, v pozadí vedení napájecích kabelů 6
7 Detail závěsky osvětlovací lišty 6
8  Detail vedení přívodních kabelů 7
9  Umístění modulu DR 4050 pod kolejištěm. 7
10  Silový rozvod pod kolejištěm 8
11  Rozvaděč okruhů 230 V 9
12. Ovládací panel programu DIGILEDs Configurator 11
13   Svícení LED pásků v režimu den 13
14   Režim den 14
15   Svícení LED pásků v režimu večer 14
16   Režim večer 15
17   Svícení LED pásků v režimu noc 15
18   Režim noc 16
19   Svícení LED pásků v režimu ráno 16
20   Režim ráno 17
 

Inspirace, výběr zařízení

Autor článku: Zdeněk Řešátko, domácí kolejiště HO

Po jedné z mnoha návštěv Wunderlandu v Hamburku (největší modelové kolejiště na světě), někdy v r. 2015, jsem začal uvažovat, zda by se střídání dne a noci dalo zrealizovat také na domácím kolejišti. Kolejiště mám 100 % řízené počítačem, tak jsem začal hledat vhodný dekodér. Moc na výběr toho v té době na trhu nebylo, a pokud vím, ani dnes není.

 

Našel jsem např.:

https://www.norbert-martsch.de/index.php/2017/07/20/digit-electronic-neuer-nacht-tag-night-day-decoder-nd4000-verfuegbar/

Nakonec jsem se rozhodl pro dekodér firmy Digikeijs DR 4050 Digileds (obr. 1), který jsem objednal přímo u výrobce v polovině roku 2017. Zároveň s modulem jsem objednal i rozšiřující sadu DR 4051 (obr. 5).

Co vlastně osvětlujeme

Kolejiště, které jsem nasvětloval, má obdélníkový tvar rozměru 460 cm x 210 cm. Délku osvětlovacích lišt jsem přizpůsobil délce vyráběných hliníkových profilů pro LCD pásky. V mém případě se jedná o 2m dlouhé lišty. Lišty se samozřejmě dají seříznout na požadovanou délku. Při délce našeho kolejiště 4,6 m jsem spojil 2ks kusy lišt do celkové délky 4 m a k nasvícení použil 2 paralelně umístěné lišty. Situaci nejlépe dokumentují schématické náčrtky (obr 2, 3, 4). Zdůrazňuji, jde o schéma. Ve skutečnosti je kolejiště na krajích mírně zkosené.

 

2. Orientační plánek umístění nasvětlovacích lišt v prostoru (bílé pásy)

3. Celková situace kolejiště v místnosti

4. Kóty umístění osvětlovacích lišt

Při šíři kolejiště 210 cm a použití dvou paralelně umístěných nasvětlovacích lišt by se nabízelo rovnoměrné rozmístění lišt 70 cm od zadní zdi, 70 cm od přední hrany a tím by vyšlo 70 cm mezi lištami. Z kót na skicách je zřejmé, že ve skutečnosti to tak zrealizováno není. Důvody jsou technické. Naše kolejiště je „od zdi ke zdi“, tedy ze tří stran přiléhá ke zdi. Abychom kolejiště mohli servisovat, je celé umístěno na kolečkách a dá se vysunout směrem vpřed.  Za kolejištěm pak vznikne asi 50 – 60 cm široká ulička. Zadní nasvětlovací lištu tedy bylo nutné namontovat ze štaflí ze zadní uličky. A teď… Dosáhnout na strop, vyvrtat díry na závěsky. Jak daleko ale od hrany kolejiště dosáhnete? Proto je umístění nasvětlovacích pásků tam, kde je. Dál jsme prostě nedosáhli. Větší rozestup pásků mezi sebou uprostřed kolejiště není na závadu. Moje zkušenost.

 

Hardware a software

Předem upozorňuji, že v tomto článku popisuji svoje zkušenosti s jedním konkrétním kusem dekodéru DR 4050 v kombinaci s dále uvedeným hardwarem a softwarem. Proto se moje zkušenosti nemusí shodovat se zkušenostmi jiných uživatelů.

Hardware použitý na kolejišti:

Ø  PC HP Elite, struktura 32 bit, rok výroby 2010

Ø  Centrála LENZ LZ 100, rok výroby 2000, Firmware update 2014; https://www.lenz-elektronik.de/digitalplus-systemmerkmale.php

Ø  Zesilovače 2ks, LENZ LV 100, rok výroby 2000 (napájení kolejiště mám rozděleno do dvou nezávislých okruhů)

Ø  LAN/USB Interface LENZ. Zapojení odpovídá znázornění na obrázku výrobce: https://www.lenz-elektronik.de/pic/systemaufbau.jpg

Ø  Akční moduly LENZ LS 100 a LS 150

Ø  Dekodér zpětného hlášení LENZ LR 100, LR 101

Ø  Dekodér obsazení kolejí LB 101

Ø  Ovladače LENZ LH100 a LH101

Ø  Dekodér ovládání točny Littfinski Daten Technik TT-DEC:

https://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/doku.php?id=de:tt-dec

Ø  Efektové dekodéry STE electronic (Neon light, House), výroba postupně ukončována

Ø  Řízení návěstidel Marathon Model DP2N (již se nevyrábí): https://lokopin.wz.cz/download/navod_dp2n.pdf

Software:

Ø  Windows 10 Home edition, 32 bit

Ø  Freiwald: https://www.freiwald.com/seiten/

o   Train Animator TA9

o   Samostatně se dají doobjednat oba typy LED pásků a napájecí zdroj jako rozšiřující kit DR 4051. Celková délka pásku RGB, který je možné připojit k řídicí jednotce je 10 m, max. délka bílého pásku je rovněž 10 m. Pásky se zapojují do sekcí vždy po 5 m.

Ø  Ovládací SW se stahuje z www stránek výrobce zde:

https://www.digikeijs.com/de/dr4050

Ø  Vícejazyčný návod

5. LED pásky a napáječ

 

 

 

L

Te

Technický popis dekodéru

Vlastní dekodér DR 4050 (obr. 1) obsahuje jednu řídící jednotku a dva identické „silové“ výstupy pro připojení LED pásků. Každý „silový“ výstup je samostatně napájen vlastním zdrojem. Při použití jen jedné sady LED pásků o délce max. 5 m se použije pouze výstup RGB OUTPUT 1 a připojí se napájení 12Vss ke zdířce POWER 1. Pokud použijeme druhou sadu LED pásků, připojíme ji na výstup RGB OUTPUT 2 a musíme přivést napětí 12Vss ke zdířce POWER 2. LED pásky lze libovolně zkracovat (vždy po skupinách 3 diod).

Ve spodní části dekodéru jsou umístěny zleva doprava následující prvky:

Ø  Konektor napájení sekce 1 (výstupu RGB OUTPUT 1), 12Vss, max. 6A

Ø  Konektor napájení sekce 2 (výstupu RGB OUTPUT 2), 12Vss, max. 6A

  • K napájení je možné použít buď přiložený síťový napáječ (v základním setu je jen jeden, druhý je možné dokoupit spolu s rozšiřující sadou LED pásků), nebo použít externí transformátor s výstupem 12Vss a příslušnou proudovou zatížitelností.

 

 

Ø  Programovací tlačítko

Ø  Konektor USB

Ø  Svorky pro přivedení řídicího signálu z centrály (DCC, ve značení LENZ svorky J a K)

V horní části dekodéru jsou umístěny zleva doprava:

Ø  Výstupní svorky RGB OUTPUT 1 pro připojení LED pásků. Levá svorka je společné napájení +12V, další svorky slouží pro připojení jednotlivých barev LED pásků: W = teplá bílá; B = modrá; G = zelená; R = červená.

Ø  Svorky výstupního napětí 12Vss. POZOR!!! Fungují jen při přivedeném napětí na konektor POWER 2. V návodu není nikde popsána. V mém případě je na ní trvale napětí 12Vss. Proč na dekodéru je, nevím.

Ø  Výstupní svorky RGB OUTPUT 2 pro připojení druhé sady LED pásků

 

Poznámky k popisu svorek: Co je co, aneb popis svorek na vlastním dekodéru DR4050 je z mého pohledu poněkud zavádějící. Na spodní straně dekodéru jsou vlevo umístěny dvě zdířky označené POWER1 (Output1 = výstup1) a POWER2 (Output2 = výstup2). Ve skutečnosti se ale jedná o napájení výstupu sekce 1 a výstupu sekce 2 (tedy z mého pohledu se jedná o vstup pro napájecí napětí, tedy o Input). Popis má pravděpodobně na mysli, že se jedná o napájení výstupu 1 a napájení výstupu 2. Osobně jsem ale chvíli přemýšlel, zda mám do zdířky označené Output přivést napětí z napájecího zdroje. Protože fyzicky to jinak ani zapojit nelze, adaptér jsem do zdířky zapojil. Sekce 1 a sekce 2 jsou od sebe elektricky oddělené. Sekce 2 je určena pro připojení rozšiřovacího modulu DR4051, jehož součástí je samostatný napájecí zdroj. Bez připojení zdroje do zdířky POWER 2 tedy druhá sekce nesvítí. Napájecí zdroje jsou identické, a tedy záměnné.

 

Co si rozmyslet předem

Umístění LED pásků

Umístění vlastních LED pásků nad kolejištěm bude pravděpodobně největším problémem. Vždy bude závislé na konkrétním dispozičním řešení. Aby osvětlení vypadalo přirozeně a rovnoměrně, je dobré všechny pásky umístit do stejné výšky nad kolejištěm. Dále je potřeba předem rozmyslet, kudy povedeme napájecí kabely od dekodéru DR 4050 k LED páskům. Kabely nejsou součástí dodávky. Při jejich nákupu důsledně dbejte na proudovou zatížitelnost kabelu. U měděných kabelů by měl stačit průřez jádra 0,34 mm2, s jistotou vyhoví průřez 0,50 mm2.

Kdo má nad kolejištěm nějakou skříňku, nebo rampu, bude mít jednodušší situaci. Já jsem umístil LED pásky do volného prostoru nad kolejištěm do hliníkových profilů zavěšených na závěsky. Přívodní kabely jsem umístil do elektroinstalačních lišt a částečně je zamaskoval pozadím. Volně vedené části jsem po několika pokusech zamaskoval bílou smršťovací bužírkou.  Dále je vhodné zvolit výšku pásků nad kolejištěm tak, aby jejich světlo diváka neoslňovalo, tedy níže, než je výška očí pozorovatele, na druhou stranu dostatečně vysoko, aby kolejiště bylo osvětlené rovnoměrně. Optimální poloha se vzhledem k těmto protichůdným požadavkům musí vyzkoušet (viz obr. 3, 4, 5).

 

Hliníkové profily, difuzory a závěsky se dají koupit např. zde: https://www.e-light.cz/hlinikove-listy-pro-led-pasky. Šířku hliníkového profilu volíme tak, aby se do něj pohodlně vešly oba LED pásky vedle sebe. Je nutné počítat s tím, že rozptylový difuzor, který plní nejen funkci měkkého rozptylu světla, ale také funkci estetickou při pohledu na profily zdola, pohltí část světla. Proto je vhodné volit difuzor čirý, nebo mléčný či mírně opálový.

6. Hliníkové osvětlovací lišty, v pozadí vedení napájecích kabelů

7. Detail závěsky osvětlovací lišty

8. Detail vedení přívodních kabelů

Umístění dekodéru DR4050 na kolejišti

Dekodér jsem umístil pod kolejiště, jako všechny ostatní dekodéry (obr. 6). Při hledání vhodného místa je třeba mít na paměti, že napájecí kabely k LED diodám jsou silné (5 x 0,5 mm2), špatně se s nimi pracuje a i z hlediska úbytků napětí je vhodné jejich délku volit co nejkratší. Na druhou stranu potřebujeme propojit DR4050 s počítačem pomocí USB kabelu. Ten dodaný s dekodérem je jen metr dlouhý. Na první pohled to není problém, koupí se prostě kablík delší. POZOR!!! Zde trochu předběhnu do kapitoly věnované mým praktickým zkušenostem. Modul DR4050 tvrdošíjně odmítal pracovat s jinými USB kabely (USB, USB2), než s kabelem originálně dodaným. Nakonec jsem kapituloval a PC jsem s dekodérem DR4050 USB kabelem trvale nepropojil. Důvodů je více, viz dále.

9. Umístění dekodéru DR 4050 pod kolejištěm.

S přivedením DCC vodičů (ve značení LENZ J a K) není problém.

 

V neposlední řadě se „popereme“ s přivedením napájecího napětí. Já jsem použil dva originální síťové napáječe. Ty mají jen cca 1,5 m dlouhý kablík, tak je nutné počítat s umístěním rozvodu 220 V. Já mám rozvod 240 V pod kolejištěm proveden pomocí zásuvkových lišt a vypínačů umístěných v elektrorozvodné krabici (obr. 7, 8). Nemusím zdůrazňovat, že takovou instalaci by měl dělat pouze člověk s odpovídající kvalifikací.

10. Silový rozvod pod kolejištěm

11. Rozvaděč okruhů 230 V

Druhou možností je použít modelářské trafo s výkonem 150VA na 12Vss výstupu. Většina běžně prodávaných transformátorů má ale max. výkon 50VA a max. přípustný proud na výstupu 12Vss / 3A.

Moje praktické zkušenosti s instalací

Zapojení a uvedení do provozu

Neodpustím si otřepanou poučku: „Selžou-li všechny pokusy o uvedení zařízení do provozu, přečti návod k použití“. U DR 4050 to neplatí. Návod je neúplný, bez popisu řady funkcí a pro mě osobně nepřehledný. Manuál je ke stažení zde: https://support.digikeijs.com/hc/en-us/articles/360001774478-DR4050-DR4051-Manuals.

Připojení LED pásků k dekodéru DR4050. LED pásky jsou na jednom konci opatřeny krátkými kablíky. V mojí konkrétní dodávce bylo z mého pohledu jejich značení zavádějící. Teple bílý pásek je zakončený dvoužilovým červeným kablíkem, přičemž jedna žíla je opatřena černou linkou. Druhý pásek osazený diodami RGB, je na jednom konci zakončený čtyřpólovým konektorem (v dokumentaci není nikde popsán jeho typ), protikus není součástí dodávky. Já jsem zkracoval délku pásků o cca 50 cm, tak jsem ho odstřihl. Na druhé straně je pásek zakončen plochým čtyřbarevným kablíkem (R = červená; G = zelená; B = modrá;  W = bílá).  Konce kablíků se zapojují do svorek RGB-OUTPUT 1 a RGB-OUTPUT 2. A zde při zapojování velký POZOR!!! Bílý kablík z LED pásku RGB se nezapojuje do svorky W, nýbrž do svorky +12V!!! Aby byl zmatek ještě větší, je v návodu v detailu vyobrazení tento kablík zobrazen jako černý. Do svorky označené W = bílá, zapojíme červený kablík s černou linkou od bílého LED pásku. Červený kablík téhož pásku zapojíme do svorky +12V. POZOR!!! Svorku 12V je nutné použít z příslušného výstupu RGB. V žádném případě nepoužijeme svorku +12V ze svorkovnice SWTCH.

Při definitivní instalaci jsem původní kablíky odpájel a nahradil je novými, dostatečně dlouhými. Barevné značení jsem provedl návlekem bužírek příslušné barvy na konce vodičů tak, aby odpovídaly skutečnosti (obr. 9).

 

Důrazně bych doporučil vyzkoušet dekodér DR 4050 před instalací na kolejiště nejprve na stole. Pro první start stačí připojit LED pásky příslušných barev (viz odstavec výše) ke svorkám na výstupu RGB OUTPUT 1. Pak připojíme síťový napáječ ke konektoru POWER 1. LED pásky by se měly rozsvítit. Stejně postupujeme i v případě, že použijeme rozšiřující kit DR 4051 s výstupem RGB-OUTPUT 2. Pokud necháte pásky pro testovací účely namotané na cívkách, nenechávejte je svítit dlouho, protože se dostatečně nechladí.

 

POZOR !!! Po definitivní instalaci dekodéru na kolejiště začaly LED pásky po poměrně krátké době provozu nepravidelně blikat. Nejprve jsem zkoušel SW nastavení, ale bez úspěchu. Když jsem se „ponořil“ k dekodéru pod kolejiště, zjistil jsem, že napájecí konektory v modulu jsou tak rozpálené, že se na nich nedá udržet ruka. Začal jsem zkoumat příčinu. Konektory použité na dekodéru, které by měly být schopny přenést proud 6A, jsou primárně určeny pro připojení sluchátek. Kontakt mezi zdířkou a zástrčkou je proveden dvěma kontakty, přesněji řečeno pérky. Kontakt není proveden jako mezikruží po celém obvodu zdířky. Pérka jsem vyčistil, silně napružil a zatím fungují. Vyžadují ale občasnou kontrolu. Proto u tohoto provedení doporučuji kontrolu konektorů ještě před instalací modulu do kolejiště. Málem jsem vyhořel. U novějších modelů jsou již prý místo problematických nástrčných konektorů použity šroubovací svorky.

 

Testovací provoz a autonomní automatický provoz

 

K ověření správnosti zapojení a funkce dekodéru DR4050 slouží mikrospínač uprostřed dole označený Programm SWITCH. Jeho krátkým sepnutím uvedeme dekodér do programovacího módu. To v tuto chvíli nepotřebujeme. Stisknutím na dobu cca 5 sec. Uvedeme dekodér do automatického autonomního provozu. Tento stav signalizuje červená LED dioda vedle spínače soustavným blikáním. Automatický program cyklicky opakuje:

Ø  Režim den – délka trvání 7 min

Ø  Režim stmívání (večer) – délka 2 min

Ø  Režim noc – trvání 5 min

Ø  Režim rozednění (ráno) – 2 min

 

Celý automatický cyklus trvá 16 min. Doporučuji vymotat LED pásky z cívek z důvodu dostatečného chlazení.

 

Programování adresy

Pro nastavení požadované adresy připojíme kabely J a K (značení LENZ) je svorkám DCC. Dekodér obsadí celkem 4 po sobě následující adresy.  Adresa pro ovládání z ústředny DCC se přiřazuje obdobně, jako u většiny funkčních dekodérů jiných výrobců. Krátce stiskneme mikrospínač Programm SWITCH na dolní straně modulu DR4050. Červená LED se rozsvítí. Nyní nastavíme požadovanou adresu (postupujeme dle návodu výrobce DCC centrály). U centrály LENZ s ovladačem LH100 stisknout F8. Šipkou „+“ nebo „-“ nastavíme na displeji S/W. Stisknout ENTER, zadat požadované číslo adresy, kterou chceme nastavit (v našem případě 117). Stisknout „+“ nebo „-„. LED zhasne.  Nyní má modul přiřazeny 4 adresy (např. při zadání adresy 117 se obsadí 117,118,119,120). Nastavení lze provést samozřejmě také z počítače, např. pomocí software Freiwald Train Animator. 

 

Instalace programu DIGILEDs Configurator

Program slouží k nastavení barevného odstínu osvětlení den, večer, noc, ráno. Regulací jednotlivých složek RGB a teple bílé se dá podle místních světelných podmínek nastavit barevný odstín (tón) osvětlení pro každou denní dobu zvlášť. Já osobně jsem se po několika experimentech vrátil k nastavení továrnímu.

POZOR!!! Před instalací programu DIGILEDs Configurator nikdy nepřipojujte modul k PC kabelem USB.

Instalace programu:

  • Stáhnout ovládací program DIGILEDs Configurator ze stránek https://www.digikeijs.de/dr4050-rgb-modelbahn-controller.html
  • Nepřipojovat USB kabel k modulu
  • Spustit instalaci programu
  • Postupovat podle pokynů na obrazovce
  • Zadat, že nechci instalovat ovladače FTP
  • Po ukončení instalace může program kolabovat. Spustí se a po několika sekundách se bez jakékoli zprávy ukončí. Opravit se to dá spuštěním v režimu kompatibility (pravé tlačítko myši), nebo podle návodu spuštěním jako správce. Nám to funguje v kompatibilním režimu Win 7 (používáme aktuálně Win 10/32bit). Bude to ale velice individuální záležitost. Důrazně doporučuji odpojit při konfiguraci kablíky od svorek DCC. Po několika neúspěšných pokusech o oživení programu jsem program vymazal a znovu nainstaloval do jiného adresáře. Pak fungoval na první spuštění.

Připojení k PC pomocí kabelu USB. Po spuštění bez připojeného modulu se program chová nekorektně. Připojení modulu k PC je nutné provést originálním kabelem z dodávky. Program začne reagovat naprosto korektně, všechny proměnné lze nastavovat. Zda kabel USB (stačí ver.2) komunikuje s dekodérem správně signalizuje zelená dioda vedle zdířky USB na dekodéru. Pokud při připojení problikne, pak je vše OK. Pokud je USB kabel nevhodný, pak dioda nebliká.

 

Jinak se dá zjistit vhodnost kabelu prostřednictvím Windows:

Start –  Nástroje pro správu Windows – Správa počítače – Správce zařízení – Řadiče USB.

Nyní připojit dekodér kabelem USB do počítače:

Ø Ve výpisu se u nového připojení USB objeví výstraha s výstražným trojúhelníkem. Kabel není vhodný

 

Ø Ve výpisu se objeví nové připojení USB bez varování – kabel je OK

 

 

Ovládání pomocí centrály DCC

 

Pro první oživení použijeme tovární nastavení barev. Dokud není osvětlení definitivně namontováno na pevném místě, nemá smysl ladit teploty barev a přechodů den / noc.

POZOR!!! Dekodér na povely z centrály občas nereaguje. Pomohlo odpojení od USB, DCC signálu a v krajním případě od napájecího napětí. Vyčkat alespoň 15 s. Po opětovném připojení již fungoval korektně. Několikrát se „kousl“ při současném připojení USB a DCC signálu. To se neděje, když je jeden z kabelů odpojen. Při odpojení od napájecího napětí s ponechaným připojením k USB svítí zelená LED u napájecí zdířky!!! Není to vada, je to vlastnost!!! Proto doporučuji. Pokud budete nastavovat barvy pomocí programu DIGILEDs Configurator (viz dále), připojte dekodér k PC pomocí kabelu USB a odpojte kabely z konektoru DCC. Pokud potřebujete s dekodérem komunikovat z PC, připojte kabely DCC (J a K) a odpojte USB. Pak se to (alespoň mně) „nekouše“.

Další popis platí pro centrálu LENZ a ovladač LH100. Na LH100 nastavíme:

Ø  S/W 117. Stiskem klávesy „+“ se oba LED pásky naplno rozsvítí. Klávesou „-„ oba zhasneme (On /OFF)

Ø  S/W118 přepíná režim den/noc

Ø  S/W119 přepíná režim ráno/večer

 

Ø  S/W120 zapíná nebo vypíná automatický provoz nastavený v dekodéru (obdoba dlouhého stisku programovacího tlačítka na dekodéru)

12. Ovládací panel programu DIGILEDs Configurator

Aby modul DR4050 komunikoval s PC, doporučuji postup:

Ø  Připojit kabel (originální z dodávky !!!) k modulu DR 4050 a k PC

Ø  Odpojit kabely (J a K) ze svorek DCC

Ø  Připojit alespoň jeden napájecí zdroj k modulu (POWER 1)

Ø  Spustit program DIGILEDs Configurator. Na obrazovce PC se objeví ovládací panel (obr. 3)

Ø  Kliknout na okno Comport. Rozbalí se nabídka Comportů, které jsou k dispozici. Z nich vybrat ten, ke kterému je modul DR4050 připojen. Obvykle je potřeba jednotlivé Comporty vyzkoušet.

Ø  V okénku Scene zadat denní dobu, kterou chceme konfigurovat (den / večer / noc / ráno).

Ø  Intenzitu jednotlivých složek výsledné barvy nastavujeme taháním za jezdce u příslušných barev. Pokud jsme s výsledkem spokojeni, Stiskneme Store.

Ø  Nastavení můžeme uvést do továrního klepnutím na Default.

 

Já osobně, když jsem se „vyřádil“ s nastavováním, jsem modul vrátil do továrního nastavení. Výsledné osvětlení se mi zdá nejlepší. 

Zkušenosti s provozem

I když jsem u popisu instalace a oživení nešetřil kritikou (především na nedostatečnost návodu), musím uznat, že dekodér DR4050 je skutečně velice zdařilý výrobek, který spolehlivě slouží a dává kolejišti novou dimenzi. Po prvním spuštění užasnete, jaký rozdíl je mezi nasvětlením ze stropního svítidla a z LED pásků. Navíc po prvotním nastavení se s programem DIGILEDs Configurator již nebudete „trápit“. K ovládání dekodéru není potřeba.

 

Obecně

Instalace vlastních LED pásků (v mém případě do hliníkových lišt) nad kolejiště není snadná záležitost. Provedení vlastního osvětlení a přívodů dokumentují fotografie.

 

Ovládání

Kolejiště ovládám pomocí programu Freiwald Train Controller 9 (TC9), který řídí:

Ø  Nastavování dopravní cesty

Ø  Jízdy vlaků (až po jízdu podle jízdního řádu)

Ø  Autobloky

Ø  Ovládání návěstidel

Ø  Jízdu automobilů (systém Faller Car Control)

Ø  Osvětlení (pouliční, interiérů budov) apod.

Pro ovládání z PC jsem si nadefinoval celkem 4 přepínače.

Ø  On / Off             

Ø  Den / Noc

Ø  Ráno / Večer

Ø  Off / Automatika

Střídání dne a noci jsem vyřešil v návaznosti na rozsvěcení pouličního osvětlení a interiéru domů. Jak pouliční osvětlení, tak osvětlení interiéru domů řídím pomocí několika efektových dekodérů mám je rozděleno na několik desítek nezávislých obvodů. K dosažení pocitu reality jsem si napsal makro. Nebudu ho zde pro přehlednost přepisovat, jen nastíním princip. Časové prodlevy Delay mám občas proloženy Random Delay, tedy náhodným zpožděním. Pokud někdo tuto funkci nezná, krátké vysvětlení. Použitím příkazu Delay 15s se chod programu (makra) zastaví na 15 sekund. Použitím Random Delay 15s se chod programu zastaví na náhodně dlouhou dobu mezi 1 sekundou a 15 sekundami. To dává celé scenérii ještě reálnější vzhled.

 

Makro Light

·         Přepínač On/Off do polohy On                                zapne se DR 4050

·         Label 1

·         Přepínač Den On / Noc Off                                        zapne se režim denního osvětlení

·         Delay 15 min                                                                    den bude trvat 15 min.

·         Přepínač Večer On / Ráno Off                                  zruší režim den a zapne postupné stmívání                       

·         Zapnout interiéry – sekce 1                                       Zapne světla v domech

·         Delay 15 s                                                                          prodleva 15 s

·         Zapnout interiéry – sekce 2                                       zapne osvětlení v dalších domech

·         Delay 5 s                                                                            prodleva 5 s

·         Zapnout pouliční osvětlení – sekce 1                     zapne první část pouličního osvětlení

·         Delay 10 s                                                                          prodleva 10 s

·         Zapnout osvětlení peronů                                         zapne osvětlení peronů

·         Delay 5 s                                                                            prodleva 5 s      

·         Zapnout pouliční osvětlení – sekce 2                     zapne druhou část pouličního osvětlení

·         Atd… Večer nechávám trvat 2 min. Proto je vhodné, aby rozsvícení všech částí kolejiště netrvalo déle. V našem případě je doba trvání rozsvěcení dána součtem dob Delay, tedy 35 s. Doplníme tedy:

·         Delay 85 s                                                                          tím bude večer trvat ony požadované 2 minuty.

·         Přepínač Den Off / Noc On                                        zruší režim Večer a zapne další stmívání až do režimu Noc

·         Delay 7 min                                                                      noc trvá 7 min

·         Přepínač Ráno On / Večer Off                                  zruší režim Noc a začne se rozednívat

·         Delay 30 s                                                                          prodleva 30 s

·         Vypnout pouliční osvětlení – sekce 1                    vypne jednu část veřejného osvětlení

·         Delay 10 s                                                                          prodleva 10 s

·         Vypnout peróny                                                            vypne osvětlení perónů

·         Delay 5 s                                                                            prodleva 5 s

·         Vypnout pouliční osvětlení – sekce 2                    vypne pouliční osvětlení

·         Delay 10 s                                                                          prodleva 10 s

·         Vypnout interiéry domů – sekce 1                         vypne osvětlení domů

·         Delay 10 s                                                                          prodleva 10 s    

·         Vypnout interiéry domů – sekce 2                         vypne osvětlení domů 2. sekce

·         Delay 55 s                                                                          dopočítaný čas do 2 min na trvání rozednění

·         GoTo Label 1                                                                    vrátí program na začátek

 

Opakuji, že ve skutečnosti je toto makro daleko rozsáhlejší. Uváděné časy jsou orientační a každý si je musí vyladit podle svého. Původně jsem se snažil „vtělit“ řízení osvětlení do jízdního řádu. V 6:00 hod. se začne rozednívat, v 8:00 hod. začne den, v 18:00 hod. se začne stmívat a ve 20:00 hod. nastane noc. Nakonec jsem od toho ustoupil. S vlaky nejezdím stále podle jízdního řádu. Navíc při automatickém provozu se občas něco pokazí a jízdní řád se musí zastavit. Tím se zároveň zastaví efekty osvětlení.

 

V současné době používám osvětlení tak, že spustím makro a řízení osvětlení pracuje automaticky nezávisle na provozu vlaků. Použít se dá samozřejmě automatika zabudovaná přímo v dekodéru. V tom případě ale nefunguje osvětlení na kolejišti. 

Fotografie nasvětlení kolejiště

13. Svícení LED pásků v režimu den

14. Režim den

15. Svícení LED pásků v režimu večer

16. Režim večer

17. Svícení LED pásků v režimu noc

18. Režim noc

19.Svícení LED pásků v režimu ráno

20 Režim ráno

Závěr

Moje hodnocení nemůže být objektivní. Kromě dekodéru Digikeijs DR 4050 nemám s nasvětlovacími dekodéry jiných výrobců osobní zkušenost. Instalace, dokumentace, a oživení vyžaduje trpělivost a především zkušenost. V této souvislosti jsem si vzpomněl na úvod návodu stavebnice jednoho nejmenovaného výrobce doplňků pro modelovou železnici: „Určeno jen pro zkušené modeláře“. Skutečně. Výlisky do sebe nezapadaly, vše se kroutilo, plast byl neskutečně měkký, takže nedržel tvar, bylo potřeba tmelit, brousit, tmelit, brousit… Je to analogie, ale co se týká dekodéru DR 4050, pak bych shrnul. „Určený jen pro zkušené modeláře“. Pokud ho ale hned na začátku „zkrotíte“, odmění se Vám bezproblémovým provozem a naprosto úchvatným podáním iluze střídání denní a noční doby. Kdo se v modelování kolejiště dostal až sem, pak doporučuji.

Používám i jiné produkty Digikeijs, hlavně osvětlení do osobních vozů. Není to laciné, ale funguje to.