Fleischmann točna 9152

Pro Kořenov jsem se rozhodl použít točnu Fleischmann, přesto, že je větší než předloha. Důvodem je, že jí již mám a že je snadno digitalizovatelná.


Díky návodům Martina Pinty  https://www.lokopin.wz.cz/body.htm a Zdeňka Řešátka a hledáním po internetu jsem naprogramoval točnu Fleischamann s dekodérem LDT TT-DEC.

Bylo to těžší než jsem čekal a musím dát Martinovi Pintovy za pravdu, že je to náročné na trpělivost mojí i točny. Mojí hlavní chybou bylo, že jsem se dlouho snažil programovat točnu proti směru hodinových ručiček (více paprsků v dané polovině točny). To se ukázalo jako nemožné. V originál
návodu to není zdůrazněno, ale je nutné programovat po směru hodinových ručiček!

V návodu je tento obrázek :

Ten pomohl! V tištěném návodu dodaném před lety k dekodéru TT-DEC byl obrázek v jiné části návodu (točny Märklin). V novém návodu na webu výrobce je již návod přehednější:

https://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/_media/en/anleitungen/ttdec_06_13_en.pdf

Pokud jsem programoval po směru hodin, už to zafungovalo.  Někdy drobnost zkomlikuje celkem snadnou práci. V novém návodu je i jasně napsáno, že je nutné programovat ve směru hodinový ručiček.

 

Nejlépe se mi programovalo s centrálou Digikeijs DR5000 doplněnou o ovladač DT402. Jde programovat i z TrainControlleru. Nejhorší je to ze Z21 díky absenci rozlišení tlačítek při programování. Navíc je u Z21 posun DCC adres o 4 níže. Takže točna nemá adresu 225, ale 221! Tento problém u DR5000 není.

 

Mé poznámky:

Programování kolejových výjezdů:

  1. Stiskněte 2x krátce tlačítko S1. Zelená dioda se rozbliká.
  2. Pošlete signál „INPUT“ – Adr.209 nebo 225, klávesa na DT402C“. Červená dioda krátce zhasne a mostovka se otočí do pozice referenční koleje
  3. Otočte mostovkou příkazem „STEP“ (jedno v jakém směru) na kolej č. 1 – referenční kolej
  4. Pošlete prostřednictvím digitální centrály nebo PC software příkaz „CLEAR“, Adr.210 nebo Adr. 226, klávesa na DT402 t nebo „CLEAR a INPUT“, čímž se uloží pozice referenční koleje. Červená dioda krátce blikne.
  5. Nyní otočte pomocí příkazu „STEP“, adr. 211 nebo adr. 227, klávesa DT402 t„ pro pohyb ve směru hodinových ručiček, (klávesa „+“ pro pohyb proti směru hodinových ručiček), mostovkou ve směru hod. ručiček k dalšímu požadovanému výjezdu. Pamatujte při tom také na protilehlé výjezdy.
  6. Uložte pozici výjezdu pomocí příkazu „INPUT“, adr. 209 nebo adr. 225, klávesa DT402C“. Červená dioda krátce zhasne.
  7. Stejným postupem nastavte ostatní výjezdy
  8. Pokud máte nastaveny všechny výjezdy, zadejte příkaz „END“, adr.209 nebo 225. Mostovka se otočí ke koleji č. 1 – referenční kolej a programovací mód se automaticky ukončí. Pokud se mostovka neotočí, zopakujte programovací cyklus.

 

Zadávat polohy je nutné podle obrázku níže a to po směru hodinových ručiček!!!
Zadává se jen jeden půlkruh!