Připojení k počítači

Pro spojení DCC centrály je možné použít rozhraní USB. Tím může být centrála vybavena výrobcem (například Digikeijs DR5000 od firmy nebo Z21 Zimo), nebo je třeba pořídit vhodné rozhraní (například Locobuffer). Volba připojení se nastaví na stránce předvoleb jako fiktivní COM port. Kromě toho je možné také připojení prostřednictvím wifi. Příkladem je využití wifi rozhraní centrály DR5000. Postup je následující:

Po spuštění JMRI je potřeba jít do nastavování způsobu komunikace s počítačem (menu Preferences/Předvolby)

Jsou dvě možnosti, jako XpressNet nebo LocoNet (DR5000 podporuje oba protokoly, je tedy možnost si vybrat podle toho, jaké komponenty jsou na kolejišti používány, z praxe ale mohu říci že i když mám komponenty LocoNet, funguje to i pokud zde zvolíme dále popsané nastavení pro XpressNet). V případě XpressNet se v tabulce připojení nastaví 

Výrobce připojení Lenz

Systém připojení Lenz LiUSB Ethernet

Nastavení se do políčka IP Address se vloží IP adresa centrály DR5000. Ta se zjistí tak, že v nastavovacím softwaru DR5000 klepneme na obrázku centrály na WiFi. V mém případě to je 192.168.16.254, Port 5550.

Na počítači kde běží JMRI otevřeme wifi připojení. Tam se mezi nabízenými sítěmi objeví centrála DR5000. Zvolíme toto připojení a zadáme přihlašovací heslo, od výrobce je to 12345678. Tím dojde k přihlášení k této síti. Pochopitelně se objeví upozornění že není připojen internet, což je logické.

V případě zadávání jako LocoNet je potřeba nejprve s použitím software pro nastavení centrály přepnout po kliknutí na LAN v rámečku dole zvolit z rozbalovací nabídky protokol LoconetRBServer

Potom se zadá:

Výrobce připojení Digitrax

Připojení LoconetRB server

pak se pod Nastavením zaškrtne políčko Doplňková nastavení připojení a v něm se zadá komunikační port 5550.

Výhodou bezdrátového připojení je možnost mít otevřený   DecoderPro na počítači na němž zároveˇn máme otevřený například TrainController připojený přes USB.

Postup pro ovládání centrály z mobilu nebo tabletu popsal sidlo na https://sites.google.com/site/sidloweb/ ... withrottle.

Použivatelé zařízení Apple si na rozdíl od EngineDriver jak popisuje sidlo stáhnou z App Store aplikaci WiThrottle. Na mobilu nebo tabletu zvolí síť centrály DR5000 a v aplikaci WiThrottle do pole Configure zadá ID jak popsal sidlo. Aplikace WiThrottle nabízí poněkud bohatší volbu ovládacích panelů než Engine Driver, v případě tabletu lze ovládat až čtyři lokomotivy v nastavení pro pohodlný posun, kdy mají posuvné regulátory rychlosti nulu uprostřed, není tedy potřeba přepínat směr jízdy.

 

 

(JMRI)