SCARM

Když jsem začal plánovat kolejiště v novém domě, nechtělo se mi dělat návrh tak, jak mi ukazoval táta. Ten si nakopíroval 1:1 tvary výhybek Peco, vystříhal je a skládal si zhlaví. Chtěl jsem najít program, který by obsahoval kolejivo a umožnil snadno vytvářet kolejové plány.

 

Narazil jsem na prográmek SCARM.

 

Program umožňuje kreslit schémata, tisknout schéma 1:1 pro pokládku, dělat inventuru pro objednání a dokonce umí i 3D modelaci terénu.

 

Příjemným překvapením bylo, že obsahuje veškeré prvky, které jsem potřeboval - kolejivo Peco i Fleischmann točnu. V programu je celkem 125 knihoven kolejiva všech modelových měřítek seznam je zde. Program lze dokonce přepnout do češtiny.

 

Tvorba layoutu má některá specifika. Nejprve je potřeba zadat výchozí bod. Do tohoto bodu pak připojujete první prvek. Ten vyberu na liště vlevo. Na této liště je potřeba zvolit, jaké kolejivo hodlám použít. U výhybek musím určit, kterým výjezdem hodlám výhybku připojit na výchozí bod. Takto postupně tvořím schéma. Pokud potřebuji napojit flexi kolej, musím zvolit u Peca, zda chci použít betonové nebo dřevění pražce. Do výchozího bodu se mi připojí flexi kolej. Tahem myši určuji poloměr oblouku, kolej nelze "ohnout" více, než doporučuje výrobce. Levým tlačítkem myši fixuji kolej a pravým ji zaříznu. Bohužel jsem nenašel, jak snadno spojit dva výchozí body automaticky flexikolejí, pokud chci tvar "S".  Musím to dělat pokus omyl. Při správném tvaru koleje zezelená cílový bod.

 

Objekty se posouvají pokud držím tlačítko Ctrl a táhnu myší. Skupiny objektů dělám přes tlačítko Shift. Lze použít i rychlejší metodu. Pokud kliknu dvakrát rychle na jeden prvek, označí se mi celá skupina až po přerušení trati. Skupinu pak mohu táhnout s držením tlačítka Ctrl. Pro spojení s jinou částí kolejí stačí označenou skupinu táhnout tak dlouho, až místa, která chci spojit budou v zákrytu. V tu chvíli jedna ze šipek zezelená. Pokud pustím Ctrl, objekt/objekty se napojí na vybraný bod/kolej.  Lze i dělit již hotovou flexi kolej. Nejprve vyberu flexi kolej, kterou chci dělit levým tlačítkem myši. Pak kliknu pravým tlačítkem na místo, kde chci kolej dělit a vyberu Rozdělit.  Bohužel jsem nenašel možnost zpětně flexikolej zpětně spojovat. To je nebezpečné pro funkci výtisku inventury před nákupem v menu Nástroje/Seznam dílů. Tato funkce vypíše všechny použité díly. U flexi koleje ale uvede počet odřezaných kusů. Objednávat musíte podle pole "Poznámka", kde je počet celých prutů.

 

Nevýhodou tohoto prográmku je, že nepodporuje velkoformátový tisk. Pokud chcete tisknout 1:1, musíte tisknout po jednotlivých stránkách A4. Posouvat se musíte pomocí klávesové zkratky Ctrl+šipka kurzoru. Nejprve nastavíte na liště měřítko 1:1. To lze i zamknout (menu Zobrazení/Měřítko/Uzamknout měřítko), aby jste si jej omylem nezměnili. Posunete si obraz do jednoho rohu schématu a dáte Ctrl + P tj. vytisknete aktuální stránku. Potom již pomocí Ctrl + šipky kurzoru  posunete o jednu celou stránku daným směrem a opět dáte tisk. Takto postupujete přes celé schéma. Autoři doporučují do schématu zakreslit čísla stránek, aby jste po tisku snadněji skládali celé schéma. Já použil značení podobné značení šachovnice.

 

EDIT: SCARM se s rostoucí podporou stal z FreeWaru placeným, a tak pro mnoho modelářů méně dostupným. Proto jsme začali hledat jinde.