Horská řeka

Na Kořenově jsem naplánoval horskou řeku na motivy Jizery. Začal jsem proto na YouTube hledat návody, jak modeláři tuto nelehkou disciplínu zvládli.
Vyloženě horskou řeku jsem na Youtube našel jen jednu a to v mnohem větším měřítku.
 
Kdysi na testovacím kolejišti a modulu Skleníky Cítov jsem použil vodu od firmy Polák. V té době šlo o epoxid, který při tvrdnutí velmi zapáchal, a navíc obsahoval rozpouštědlo, které rozežíralo EPS. Bylo tehdy nutné prostor pro vodu oddělit sádrou nebo jiným materiálem např. Ostafixem.
 
První návod, který jsme využil, byl ten na www.mnitka.com. 
 
Na Kořenov jsem postupně nakoupil modelové vody od Model-scene a Woodland Scenic. Zásadním rozdílem je, že voda Model-scene je dvousložková, ale Woodland scenic jednosložková. Model-scene přeprodává vodu firmy Langmesser-Modelwelt. Velmi dobře se s ní pracuje. Její největší výhodou je, že je velmi tekutá a dobře se v ní rozpouští pigment. 
Nevýhodou je, že červená složka (Härater), aniž bych jí otevřel, po pár letech od nákupu trochu zhnědla. S ohledem na to, že Jizera vytéká z rašelinišť, mi to tak nevadilo. Výrobce píše, že je třeba vodu skladovat v chladném a temném prostoru. Já ji skladoval při pokojové teplotě, což pravděpodobně vysvětluje její ztmavnutí. Doporučuji proto, aby jste na skladování dávali větší pozor než já.
 
Tím, že voda velmi dobře zatéká, je potřeba při tvorbě řeky dávat pozor, že nikde není byť malá škvíra v místě budoucí hladiny. Podle německého výrobce je doba zpracovatelnosti 30 minut, Model-scene uvádí 60 minut, moje zkušenost je, že je to ještě déle. Ukázalo se to na prudší části testovací řeky. Tu jsem udělal, abych na Kořenově už jen aplikoval zkušenosti, a neriskoval zničení koryta na segmentu kolejiště. V prudší části testovací řeky mi většina vody ještě před úplným zaschnutí stekla. Na prudší vodní proud se tak voda Model-scene nehodí.
 
Zkusil jsem tedy využít návodu z www.mintka.com. Tam je rada, využít na vlnitou hladinu gel firmy Pebeo Brilliant Gloss Brillante. Zkusil jsem tedy na prudší část řeky aplikovat tento gel. Nanesl jsem větší vrstvu, protože jsem se domníval, že zprůlední i tlustší vrstva. Bohužel po 24 hodinách bylo vidět stále bílá místa, která navíc tvořila ošlivá oka. Rozhodl jsem se proto oka odstranit. Téměř všechen gel jsem tedy odstranil. 
 
 
Aby nebylo poznat, kde jsem jej odstranil, přelil jsem kameny znovu vodou Model-scene. Aby znovu neodtekla, podložil jsem celé dioráma, abych zmenšil sklon řeky.