Čištění kolejí

Pro čištění kolejí jsem vyzkoušel několik způsobů. Jsou zde popsány v jednotlivých odrážkách.