Kamenice

Postupně jsem si oblíbil modelování nákladního provozu, ale Filípkov má jen jednu manipulační kolej a jeden šturc. To pro velkou manipulaci není. Né vždy přijede na setkání někdo s vlečkovým areálem. Přemýšlel jsem proto, jak rozšířit Filípkov o modul s vlečkou. Myšlenka je prodloužit stávající šturc až na čelo ve standarní rozteči pro dvojkolejku, ale vyosený. Bude tak možné připojit Filípkov jak k jednokolejce, tak dvojkolejce.

Vznikl tak návrh fiktivního vlečkového areálu. Jak jsem tu již zmínil, v budoucnu chci provozovat doma moduly a domácí kolejiště společně. Opět jsem tak inspiraci hledal v okolí Tanvaldu a Železného Brodu. Kamenice bude areálem kdysi dvou skláren. Jedna vyrábí bižuterii a druhá skleněné výrobky.

Skárna je dopravně vemi zajímavá, protože se vozí množství nákladů. Dováží se sklářský písek, dolomit, živec, střepy, uhličitan sodný, kyselina sírová, kyselina fluorovodíková (obě pro leštírnu), uhlí/topný olej pro kotelnu a pro zbrojení parní lokomotivy, příležitostně roury, stroje nebo dřevo. Odváží se bižuterie, skleněné výrobky, popel u kotelny a popelové jámy.

Název je odvozen od řeky Kamenice, okolo které je mnoho fabrik podobného zaměření.

Nejprve vznikla Kamenice pro potřebu předvést žákům průmyslovou revoluci na akci Ježíškův vlak.

Tentýž rok byla použita v Šestajovicích.

Při setkání v Šestajovicích se ukázalo, že takto miniaturní stanice limituje manipulaci - posun na celém modulišti. Rozhodl jsem se proto k radikálnímu kroku. Po setkání jsem komplet koleje, přestavníky i všechny kabely demoval a vlečku začal budovat znovu a velkou.

 

Nově je Kamenice koncipována jako modulární stanice, která se skládá ze tří částí. Hlavní je dvojmodul ze dvou metrových částí, který má na obou stranách možnost připojit čelo jak k jednokolejce, tak dvojkolejce. Dvojkolejka je vyosena doprava a osazena pouzdry na kolíky. Elektricky je modul připraven jak na provoz na dvojkolejce, kde není možné se uzamknout a objíždět, tak na jednokolejce s možností objíždění po jedné koleji a uzamčení v areálu. Pokud je stanice připojena k Filípkovu, umožňuje dokonce objíždění po dvou různých kolejích, jako na setkání v Roudnici 2019. Do budoucna přistavím ještě modul s kolejovou spojkou na dvojkolejce, který umožní zajíždět ze všech kolejí Filípkova na všechny koleje Kamenice bez použití Kameničky, o které píši níže.

Pokud ale budeme potřebovat další stanici do layoutu, vyrobil jsem třetí modul, kterému říkám Kamenička.Vznikla na dřevě z původní malé Kamenice, jen bylo potřeba vyměnit výhybku. Modul je určen k přidání kolejové spojky za Kamneci, a tím vzniká druhá kolej na objíždění. Kameničku lze ale použít i samostaně, jako krátkou vlečku.

Celkový pohled na Kamenici i s Kameničkou.

Ze staveb přibyla nová kotelna.

Nejnovějším plánem je, že na modulu naproti vlečkovému areálu chci udělat malou vodní elektrárnu s náhonem.

 

K propojování používám konektory Cannon 25 pin koupené v GM elektronik. Svorkovnice jsou z produkce firmy Telenot. Přepínače jsou dle elektronormy sekce N-scale Zababova, aby šlo vlečku dát jak na hlídaný, tak na nehlídaný úsek obsazení. Je možné obě varianty mít jak na jednokolejce, tak dvojkolejce. Opět spoléhám na přestavníky želva a WAGO spojky.

Nejnovější změna na Kamenici je zapuštění výtažné koleje u kraje modulu a přidání krátké odstavné koleje.

Před setkáním v Dánsku (únor 2020) prošlo ovládání výhybek radikální změnou. Panel s páčkovými přepínači na principu změny polarity napětí pro přestavníky želva nahradila elektronika MGP. Panel je tak nově s tlačítky a LED indikací. Lze stavět i celé cesty, pokud stisknete počáteční a koncovou výhybku. Na fotce je dočasně ovládací panel bílý, ale po setkání jsem sjednotil jeho vzhled s panely u Filípkova a Skleného - na šedo černý.