Vlečkový areál Kamenice v nové roli

21.07.2019 21:37

Letos na setkání v Roudnici byla poprvé použita kombinace stanice Filípkov a vlečkového areálu Kamenice. Na setkání bylo potřeba mít stanici, která by mohla sloužit jako koncová, na opačném konci layoutu než jsou Staré Splavy.

 

Samotný Filípkov byl již v minulosti na konci tratě, ale díky pouhým dvěma dopravním kolejím a jedné manipulační, byl provoz velmi komplikovaný. Tentokrát ale jeho kapacita vzrostla. Vlečkový areál Kamenice umožňuje objíždění souprav přes dvě různé koleje. Lze tak snadno na jedné koleji nechat odstavený například průběžný nákladní vlak nebo NEX. Bylo ale nutné za Kamenici dát ještě dva návěstní moduly, aby se tam vešla alespoň lokomotiva při objíždění.

První den provozu byla Kamenice přímo napojena na Filípkov. Při přímém napojení ale nelze zajíždět z dopravních kolejí Filípkova na většinu kolejí vlečkového areálu Kamenice. Přímo je dostupná jen první „traťová“ kolej. Traťová je pouze pokud je Kamenice na průběžné trati. První den tak bylo nutné jezdit úvratí přes první „traťovou“ kolej Kamenice na manipulační kolej Filípkova. To bylo časově náročné a nepraktické.

V noci jsem proto přidal mezi Filípkov a Kamenici navíc kolejovou spojku zapůjčenou od Aleše Boubelíka. 

 

Velmi se tak urychlila manipulace a objíždění, protože se dalo dostat přímo z dopravních kolejí Filípkova na všechny koleje vlečkového areálu Kamenice. Tuto funkci na minulém setkání plnila minivlečka Kamenička, ale ta byla tentokrát daleko na trati mezi Čachnovem a Dobruškou.

Další výhodou kolejové spojky bylo, že šlo krátké soupravy objíždět i přes samotnou kolejovou spojku. Je to pěkně vidět na fotce výše.

Mám v plánu, že pro obsluhu vlečky Kamenice bude k dispozici vlečková lokomotiva. Tentokrát ale celou manipulaci zajišťovala lokomotiva manipulačního vlaku. V Kamenici sice byl Čmelák jako záloha, ale ten pro posun nebyl používán.

Na první „traťové“ koleji byl téměř trvale odstaven nějaký vlak – Pn nebo NEX. Veškeré objíždění tak bylo přes druhou „traťovou“ kolej. Kamenice je totiž postavena tak, že může být jako vlečka na průběžné dvojkolejné trati. Pro takový provoz ale bude nutné doplnit kolej 1b o výkolejku. Ta by tam ale měla být každopádně. Takže jí tam časem doplním.

 

Novinkou ve Filípkově bylo, že má integrovaný stolek pod modulem a obsluha sedí na skládací barové židli. Obsluha tak vidí bez vstávání na návěstidla ve stanici. Velmi to zpříjemnilo obsluhu. V minulosti se muselo stále vstávat. Díky omezenému prostoru byl tentokrát stůl více pod Filípkovem, v budoucnu bude vysunutý více ven.

 

Provoz ve stanici Filípkov byl ještě složitější než kdy jindy, protože obsluha stanice Filípkov byla zároveň dispečerem D3 celé tratě a navíc se z Filípkova dálkově ovládal Čachnov. To bylo možné díky nové elektronice MGP