Modely vhodné k přestavbě

V provozu na českých tratích byly a jsou vozidla, která lze koupit u velkovýrobců a následně je jen přeznačit nebo i přestříkat.

V MENU VYBERTE OBLAST