Kolejivo

 
Na diskuzi modely.biz jsem našel pěkný odkaz na stránku, která shrnuje dostupné kolejivo v N-ku zde.
 
Italsky neumím, ale pomohl mi Google translate a po mírném učesání je níže zkrácená česká verze.
 

Poloměry zakřivení

 

V popisu modelů kolejových vozidel měřítka N se často píše „projede pouze poloměr R2“ nebo podobná tvrzení, která ve skutečnosti nemají velký význam. Ve skutečnosti se obecně předpokládá, že existuje jasně definovaný minimální poloměr (R1) a že v průběhu toho se postupně měří poloměry: R2, R3, R4 ... Nepochopení vyplývá ze skutečnosti, že v katalozích historických průmyslových výrobců byl učiněn odkaz (a stále je) právě na tyto poloměry, které však nemají přesnou definici a ve skutečnosti nejsou ani přibližné, s výjimkou konkrétního kontextu každého výrobce, který dělal (a dělá) sám, někdy dokonce až schizofrenní, jako je tomu u současného Fleischmanna. V důsledku toho, protože neexistuje žádná „sdílená“ definice, mluvit o R1, R2, je přinejmenším spíše přibližná až zavádějící.

Stručně řečeno, tyto poloměry jsou „ slavnější než známé “. Navrhujeme proto, abychom je lépe poznali, udělali trochu pořádek, přezkoumali a porovnali volby různých výrobců tratí v rozsahu, který nás zajímá.

Začněme pohledem na skutečný svět. V oblasti železnic s tradiční rychlostí 160 km / h) je minimální poloměr planimetrických křivek stejného řádu jako rádius dálnice (1200 m - viz Leonardi 2009 ): na stupnici N bychom byli v poloměru 7,5 m ... Ve vysoké rychlosti a ve strmých úsecích tyto hodnoty dále rostou. U AV se pohybuje od 2 800 metrů na anglických tratích po 15 000 metrů na francouzské „rekordní“ sekci LGV. Na italských AV tratích je minimální poloměr 5 450 metrů, v německých tratích je 3 350 metrů, zatímco japonské linky Shinkansen a španělské AVE jsou kalibrovány na 4 000 metrů (ačkoli zpočátku se u japonských úseků očekával poloměr „slunce“) 2 500 metrů).

Ve skutečnosti, dokonce i v případě průmyslových spojení, poloměr zakřivení železnic zřídka klesá pod 150 m: na stupnici N by to stále činilo dobrých 93,75 cm a v H0 1,72 m. Mimochodem, ve skutečnosti, aby se upřednostňoval oběh na tak malých poloměrech, se rozchod 3 cm rozšiřuje.

Při modelování v měřítku N mají poloměry průmyslově vyráběných železničních tratí poloměry od minima 192 mm Arnoldovy a Fleischmannovy R1 (true do 30,7 m). Specifikovali jsme „železniční tratě“, protože v N jsou průmyslové výrobky (Tomix a Kato) s menšími poloměry (až 103 mm), které jsou však vhodné pouze pro tramvajovou dopravu. Maximálně je dosaženo (mezi evropskými výrobci) pomocí R6 z Trixu, který měří 526,2 mm (ve skutečnosti 84,16 m). Ve skutečnosti dosahuje absolutního maxima 765 mm Roco's R7 (122,4 m ke skutečnému), ale je to trať navržená jako kompenzace za výměnu, a ne pouze jako trať, která má být použita pro zakřivené cesty.

 

Poloměr ohybu v stupnici N

Začněme tam, kde se měřítko N narodilo před půlstoletím , tedy v Německu, a podívejme se na výrobu německých továren.

Arnold Rapido ve  svých katalozích nazýval první definice poloměrů zakřivení R1 ... R4:

 • (Arnold) R1 = 192 mm (věrný do 30,7 m)
 • (Arnold) R2 = 222 mm (ve skutečnosti 35,5 m)
 • (Arnold) R3 = 400 mm (skutečná 64,0 m)
 • (Arnold) R4 = 430 mm (ve skutečnosti 68,8 m)

Koneckonců, hodnotou stupnice N je zmenšení prostorů potřebných pro modelová kolejiště, z čehož plyne existence malých poloměrů. Modely „dlouhých“ kočárů reprodukovaných správně v měřítku jsou však ošklivé vidět na tak úzkých paprskech, a tak pro ty, kteří si mohou dovolit jednodušší prostory, pár „širokých paprsků“. Poloměr R4 se také používá pro definování geometrie výměn, a proto také slouží jako poloměr vyrovnání pro odkloněné větve. Páry Arnoldových paprsků (R1-R2 a R3-R4) očividně opravují rozvor, který, jak jsme předpokládali, je 30 mm. Tato kaskáda omezuje způsob výměny, průniků atd., Tj. V podstatě geometrii kolejí.

Arnoldova geometrie byla bohatá a racionální a prakticky ve všech ohledech kopírovala Fleischmann, s variací: zvětšený rozvor. Rozvor kol Fleischmann je 33,6 mm. Fleischmann udržuje měření Arnoldova minimálního a maximálního poloměru, ale vzhledem ke změněnému rozvoru musí modifikovat poloměry R2 a R3, zvětšení prvního a snížení druhého. Máme toto:

 

 • (Fleischmann) R1 = 192 mm
 • (Fleischmann) R2 = 225,6 mm
 • (Fleischmann) R3 = 396,4 mm
 • (Fleischmann) R4 = 430 mm

"Konkurent" z východního Německa, Piko , si uvědomil chudou geometrii s ohledem na Arnold, ale udržoval rozvor (30 mm) a podobné poloměry:

 • (Piko) R1 = 193 mm
 • (Piko) R2 = 223 mm
 • (Piko) R4 = 425 mm

Přítomnost pouze R4 vyplývá ze skutečnosti, že, jak již bylo zmíněno, je to nezbytné k vyrovnání burz. Dvojitá dráha širokého paprsku se nepředpokládala.

Trix má rozvor stejný jako u Fleischmanna (33,6) a podobné hodnoty pro R1 a R2. Navrhuje paprsky R3 a R4 menší než paprsky Fleischmanna, ale poté se integruje nabídkou dvou dalších poloměrů (R5 a R6). Máme toto:

 

 • (Trix) R1 = 194,6 mm
 • (Trix) R2 = 228,2 mm
 • (Trix) R3 = 329,0 mm
 • (Trix) R4 = 362,6 mm
 • (Trix) R5 = 492,6 mm
 • (Trix) R6 = 526,2 mm

Zdá se, že Roco je založen na výběru Trixe, ale interpretuje je originálním způsobem, vyplňuje mezeru mezi R2 a R3 Trixu a přichází pak až do poloměru rovného 362,6 mm, poté se integruje se dvěma dalšími širokými paprsky (R6 a R7), které slouží jako obchodní zúčtování:

 • (Roco) R1 = 194,6 mm
 • (Roco) R2 = 228,2 mm
 • (Roco) R3 = 261,8 mm
 • (Roco) R3a = 295,4 mm
 • (Roco) R4 = 329 mm
 • (Roco) R5 = 362,6 mm
 • (Roco) R6 = 480 mm
 • (Roco) R7 = 765 mm

Je tedy možné mít spojitý svazek 6 paprsků mezi R1 a R5, ve kterém je možné vzít kteroukoli sousední dvojici pro realizaci dvojkolejky v křivce se středovou vzdáleností 33,6 mm. Zajímavé je, že označení poloměrů nepředstavuje aritmetickou postupnost v důsledku přítomnosti paprsku zvaného R3a: předpokládáme, že se jedná o poloměr přidaný později, kdy byla ustanovena jiná jména.

Protože Roco přestal prodávat měřítko N pod svým jménem, ​​převzal jeho řadu Fleischmann, který má nyní dvojí nabídku: původní skladby (s podložím) a ex-Roco (bez podloží) ).

Z tohoto prvního exkurzu po stopách německých a italských výrobců můžeme vidět, jak R5 Roco odpovídá R6 z Trixe a je menší než R3 Arnolda a Fleischmanna! Paradoxní je, že Fleischmann má ve svém katalogu oblouky, které nazývá „R3“, ale které odpovídají dvěma velmi rozdílným poloměrům: s předřadníkem 39,4 mm a bez předřadníku (dříve Roco) 261,8 mm! Ditto pro R4s. Proto jsme řekli, že mluvit o křivkách, pokud jde o Rx, je zkratkou, která není dobrým postupem ...

Španělský Ibertren vybírá Roco volby a nabízí stejný sortiment - vyjma dvou širších paprsků. Jména se však mění: místo toho, aby měla neobvyklý R3a, použijte jména od R1 do R6 ( viz spurweite-n.de ).

 • (Ibertren) R1 = 194,6 mm
 • (Ibertren) R2 = 228,2 mm
 • (Ibertren) R3 = 261,8 mm
 • (Ibertren) R4 = 295,4 mm
 • (Ibertren) R5 = 329 mm
 • (Ibertren) R6 = 362,6 mm

Konečně jsme přijeli do Itálie. Stejně jako Piko, Lima a Rivarossi měli také zjednodušené geometrie ve srovnání s „základní“ Arnold Rapido.

Lima původně nabízel jediný poloměr R1 192 mm, odpovídající Arnoldovi, a použil jej zpočátku také pro své (hrozné) výhybky.

Následně zhruba v polovině 70. let, jak je zdokumentováno v dobových katalozích , zrušil úzký poloměr a představil následující výběr:

 • (Lima od poloviny 70. let) R1 = 203 mm
 • (Lima od poloviny 70. let) R2 = 236 mm
 • (Lima od poloviny 70. let) R4 = 481 mm

Rozvor kol byl 33 mm.

Rivarossi měl ve svém katalogu pouze dlouhé vozy, do nichž úzké paprsky nebyly vhodné, a proto začal hybridním výběrem na půli cesty mezi úzkými a širokými poloměry Arnoldu. Je zajímavé, že v katalogu je nazval R1, R2 a R5. Možná uvažoval o zavedení R3 a 34 později, což se nikdy nestalo. Rozvor kol byl stejný jako u Limy: 33 mm.

 

 • (Rivarossi) R1 = 249 mm
 • (Rivarossi) R2 = 282 mm
 • (Rivarossi) R5 = 481 mm

Pojďme přes kanál a musíme začít uvažovat v palcích (palcích).

Peco nabízí kódové stopy 55 (Co je to kód? Podívejte se zde ). Vytváří předtvarované křivky čtyř paprsků s rozvorem 34,9 mm (1 3/8 ″).

 • (Peco) R1 = 228,6 mm (9 ″)
 • (Peco) R2 = 263,5 mm (103/8 ″)
 • (Peco) R3 = 298,5 (11 3/4 ″)
 • (Peco) R4 = 333,4 (13 1/8 ″)

Bachmannova britská divize  má podobný výběr, se stejným rozvorem, ale je omezena na R1 a R2.

 • (Bachmann-UK) R1 = 228,6 mm (9 ″)
 • (Bachmann-UK) R2 = 263,5 mm (103/8 ″)

Americká mateřská společnost (Bachmann-USA) ze série EZ Track  má jinou nabídku, která začíná minimálním poloměrem, který se příliš neliší od Rocoovy R3a: vidíme, že američtí modeláři mají k dispozici větší prostory! Při prezentaci kolejnic „gringos“ a poté kolejnic „jap“, uděláme svévolné rozhodnutí a zavedeme označení RnU (v našem záměru je „U“ zkratka Unified), kde budeme seskupovat podobné paprsky, i když nejsou rovné, abychom usnadnili intuitivní srovnání mezi rozsahy. Nakonec se ujdeme tohoto sjednoceného zápisu a použijeme jej také na evropské výrobce, které jsme již viděli, abychom mohli provést globální srovnání.

Ale zpět do Bachmann-USA , který se svým EZ Trackem udělá poněkud podivnou volbu, přijal pro nejužší dvojici rozvor kol 1,25 ″ (31,75 mm) (tzv. R4U a R5U), zatímco rázvor naroste na dobrou 38,1 mm (1,50 ″) pro další sled (R5U-R6U, R6U-R7U a R9U-R10U).

 • (Bachmann-USA) R4U = 285,7 mm (11,25 ″)
 • (Bachmann-USA) R5U = 317,5 mm (12,50 ″)
 • (Bachmann-USA) R6U = 355,6 mm (14,00 ″)
 • (Bachmann-USA) R7U = 393,7 mm (15,50 ″)
 • (Bachmann-USA) R9U = 444,5 mm (17,50 ″)
 • (Bachmann-USA) R10U = 482,6 mm (19,00 ″)

Další skvělý americký protagonista, Atlas , má trojí nabídku: kód 55, 65 a kód 80. Pro kolejnice se standardním profilem, vyšší (kód 80), nabízí volby podobné těm, které měl Rivarossi, se kterými měl partnerství s mírně odlišným rozvorem (31,75 mm, 1,25 ″ pro Atlas, 33 mm pro dům na bázi Como)):

 • (Atlas cod.80) R3U = 247,6 mm (9,75 ")
 • (Atlas cod.80) R4U = 279,4 mm (11,00 ″)
 • (Atlas cod.80) R10U = 482,6 mm (19,00 ″)

V kódu 65 (N-True Track, s předřadníkem) má čtyři paprsky se středovou vzdáleností 1,5 ″ (38,1 mm)

 • (Atlas cod.65) R4U = 279,4 mm (11,00 ″)
 • (Atlas cod.65) R5U = 317,5 mm (12,5 ″)
 • (Atlas cod.65) R6U = 355,6 mm (14,00 ″)
 • (Atlas cod.65) R7U = 393,7 mm (15,50 ″)

V kódu 55 má rázvor 1,25 "(31,75 mm) a hodnoty nejsou příliš odlišné od Bachmannů, s bohatší a úplnější stupnicí

 • (Atlas cod.55) R3U = 254 mm (10,00 ″)
 • (Atlas cod.55) R4U = 285,7 mm (11,25 ″)
 • (Atlas cod.55) R5U = 317,5 mm (12,5 ″)
 • (Atlas cod.55) R6U = 349,5 mm (13,75 ″)
 • (Atlas cod.55) R7U = 381 mm (15,00 ″)
 • (Atlas cod.55) R8U = 412,8 mm (16,25 ″)
 • (Atlas cod.55) R9U = 444,5 mm (17,50 ″)
 • (Atlas cod.55) R10U = 476,3 mm (18,75 ″)
 • (Atlas cod.55) R11U = 508 mm (20,00 ″)
 • Atlas cod.55) R12U = 539,8 mm (21,25 ″)
 

Atlas tedy umožňuje vytváření paprsků sestávajících až z 10 paralelních soustředných a vyrovnaných kolejnic!

Konečně máme japonských výrobců .

Kato má průměrný rozvor (33 mm) a nabízí následující paprsky řady UNITRACK :

 • (Kato) R2U = 216 mm
 • (Kato) R3U = 249 mm
 • (Kato) R4U = 282 mm
 • (Kato) R5U = 315 mm
 • (Kato) R6U = 348 mm
 • (Kato) R7U = 381 mm
 • (Kato) R10U = 481 mm
 • (Kato) RXLarge = 718 mm

Také zde ve slovech R2U ... RXLarge nepatří Kato, použili jsme ji jako informaci. R10U a RXLarge jsou poskytovány jako křivky kompenzace výměny.

Další japonský výrobce, Tomix , má následující sortiment:

 • (Tomix) R3U = 243 mm
 • (Tomix) R4U = 280 mm
 • (Tomix) R5U = 317 mm
 • (Tomix) R6U = 354 mm
 • (Tomix) R7U = 391 mm
 • (Tomix) R8U = 541 mm
 • (Tomix) RXLARGE = 605 mm

Rozvor kol je poměrně velký: 37 mm. Zápis R3U ... RXLarge je opět náš a je čistě indikativní. Japonci také snížili poloměry pro použití tramvají. Tomix má tříbarevné binární soubory, které identifikujeme s notací RT1 ... 3, kde T znamená „tramway“:

 

 • (Tomix) RT1 = 103 mm
 • (Tomix) RT2 = 140 mm
 • (Tomix) RT3 = 177 mm
Kato naproti tomu nabízí v řadě UNITRAM kolej spojenou ve dvou kolejích, s vnitřním poloměrem koleje 180 mm (RT3) a variabilní vzdáleností (25 mm na jedné straně, 33 mm na druhé straně).
 
 

Souhrnná tabulka

Pojďme nyní sestavit komplexní tabulku, ve které rozšíříme naše kategorie na všechny vyrobené skladby. Různé RT a RU se nepovažují za přesné paprsky, ale spíše za rodiny podobných paprsků v určitých pásmech. Minimální a maximální hodnoty nalezené v pásmech jsou uvedeny ve druhém sloupci.

  min-max poloměr Značka a poloměr
RT1 103-103

Tomix 103

RT2 140-140

Tomix 140

RT3 177-180

Tomix 177; Kato UNITRAM 180

R1U 192-203

Arnold R1 , Lima 60s a Fleischmann R1 = 192; Piko R1 = 193; Trix R1 , Roco R1 , Ibertren R1 = 194,6; Lima R1 = 203;

R2U 216-236

Kato 216; Arnold R2 = 222 ; Piko R2 = 223; Fleischmann R2 = 225,6; Trix R2 , Roco R2 , Ibertren R2 = 228,2 : Peco R1 a Bachmann-UK R1 = 228,6; Lima R2 = 236;

R3U 243-264

Tomix 243; Atlas C80 247,6; Kato a Rivarossi R1 = 249; Atlas C55 254; Roco R3 a Ibertren R3 = 261,8 ; Peco R2 a Bachmann UK R2 = 263,5;

R4U 279-298

Atlas C65 a Atlas C80 279,4; Tomix 280; Kato a Rivarossi R2 = 282; Atlas C55 a Bachmann USA 285,7; Roco R3a a Ibertren R4 = 295,4; Peco R3 = 298,5

R5U 315-334

Kato 315; Tomix 317; Bachmann USA , Atlas C65 , Atlas C55 317,5; Trix R3 , Roco R4 a Ibertren R5 = 329; Peco R4 = 333,4

R6U 348-363

Kato 348; Atlas C55 349,5; Tomix 354, Bachmann USA , Atlas C65 355,6; Trix R4 , Roco R5 a Ibertren R6 = 362,6;

R7U 381-400

Kato a Atlas C55 381; Tomix 391; Bachmann USA , Atlas C65 393,7; Fleischmann R3 = 396,4; Arnold R3 = 400;

R8U 412-430

Atlas C55 412,8; Piko R4 = 425; Fleischmann R4 a Arnold R4 = 430;

R9U 444-445

Atlas C55 a Bachmann USA 444,5;

R10U 476-493

Atlas C55 476,3; Roco R6 = 480; Kato , Lima a Rivarossi R5 = 481; Atlas C80 a Bachmann USA 482,6, Trix R5 = 492,6;

R11U 508-526

Atlas C55 508; Trix R6 = 526,2

R12U 538-541

Atlas C55 539,8; Tomix 541

RXLarge > 600

Tomix 605; Kato 718; Roco R7 = 765

Mohli bychom to shrnout tím, že poloměry, pro které je k dispozici více produktů, jsou R2U a R4U, oba s až 10 možnostmi.

Dalo by se také říci, že R1U a R2U jsou poloměry určené hlavně pro „hračkovou“ verzi a zvláště pro malé modely a že „modelářská“ verze začíná od poloměru R3U: odtud začíná nejbohatší měřítko, Atlas v kódu 55, který je mezi třemi rozsahy nabízenými americkým výrobcem považován za „profesionální“ verzi dráhy v N.

Nakonec si všimneme, že srovnání s notací navrženou zde jsou okamžitě intuitivnější: například říci, že dva pevné paprsky Arnold jsou R1U a R2U, zatímco dva široké paprsky jsou R7U a R8U vyjadřují relativní vztahy spíše lépe než komerční formulace výrobce "R1-R2" a "R3-R4".