Børkop 2022 - hurá, zase můžeme do Dánska

06.07.2022 16:53

 

 

    V roce 2020 jsme byli poprvé s moduly v Dánsku. Reportáž naleznete zde. Již v té době byly hlášeny první případy nákazy COVID-19 v Evropě. Tehdy jsme netušili, jak moc pandemie postihne náš koníček. Veškerá následná setkání byla v době pandemie totiž zrušena.  Od setkání v Borkopu 2020 tak uběhly dva roky, než bylo možné znovu uskutečnit nové setkání. Meeting začal místní klub plánovat na podzim 2021. Jenže v následujících měsících se hnala Evropou nová varianta viru zvaná Omikron. To do příprav přinášelo velkou míru nejistoty.

 

    I přes dvě očkování jsem se i já nakazil 4 týdny před termínem akce. Naštěstí jsem měl velmi slabý průběh. Náladu mi zlepšil výrobce elektroniky MGP, který uvedl předprodukční verzi signálního dekodéru s podporou českých návěstidel SCOM. Na ten jsem se hodně těšil, protože bez něj by nešlo Sklené provozovat s návěstní soustavou resp. leda bez návěstních mostů. Návěstní mosty totiž mají v patkách zalité SCOM dekodéry v epoxidu. Výměna by nebyla možná. Do akce jsem tak měl reálně jen tři týdny na programování návěstidel.

 

    V roce 2020 jsme byli v Børkopu z ČR jediní. Přivezli jme tehdy Filípkov, Čachnov a Kamenici. Pro setkání v roce 2022 jsme tedy chtěli přivést jiné moduly. Jak jsem tehdy napsal, motivovalo mne setkání k přestavbě Skleného na MGP. Výhybkové a panelové dekodéry byly naprogramované již krátce po setkání (2020). Díky podpoře SCOM se mi podařilo s pomocí Honzy doprogramovat velkou část návěstní soustavy pro vlakové cesty. Posunové cesty fungovaly také, ale bez seřazovacích návěstidel. I návěstní moduly jsem osadil signálními dekodéry s podporou SCOM. Výhodou je, že tak lze mít návěstní moduly i daleko od stanice, a lze využít opakovací návěstidla na bocích modulů. 

 

    Honza pozval k účasti v Børkopu i Aleše Boubelíka. Ten pozvání přijal, a přizval sebou i Michala Pavláta. Aleš nabídl do layoutu množství svých vleček, díky tomu nebylo nutné brát Kamenici, která od roku 2022 zůstala téměř beze změny. Aleš postavil několik nových modulů sám, na dalších společně s dcerami udělal pěknou krajinu. Nejvíce mne zaujal nový modul od Adély s krátkým mostem.

 

Na místo jsme dorazili s Alešem téměř ve stejný moment. Auto bylo vyskládané až po střechu a v boxu byly nohy modulů a židle.

  

Aleš měl auto stejně plné.

 

  

Layout byl navržen tak, aby naše případná neúčast neohrozila konání setkání. 

Børkop_2022-7.pdf (330503)

Česká větev byla proto uprostřed, jako odbočná trať z nám známé stanice Nordfaxe (byla jak ve Stöllnitz a Børkopu 2020) . 

Sklené má dostatečnou kapacitu, aby bylo schopné přebírat vlaky z Nordfaxe, a zároveň obsluhovalo dvě vlečky – Důl Bašta a trať do Panské. Důl Bašta je nový modul, kde budou násypky na uhlí.

Trať do Panské byla obsluhována jak osobními motoráky Lindt, tak posunem. V Panské byly Seníky, nový modul s nádrží a cihelna Michala Pavláta.

 

    Ze Skleného vedla hlavní trať směrem na Čachnov přes nový technologický obloukový modul vhodný pro podlézání. Za ním byly dva dánské oblouky. Bohužel se totiž ukázalo, že podlézací oblouk nemá slibovaných 90 stupňů. Čachnov tak byl o kus dál něž v pánovaném layoutu. To si vyžádalo i posun návěstního modulu.

 

    Za Čachnovem byl modul N24 s opuštěnou přečerpávací stanicí, následován Karlíkem, tunelem a novým modulem s depem na čištění koleček. Ten je zajímavý elektricky ovládanými vraty do depa.

 

    Za depem už bylo skryté nádraží nazvané v layoutu sice Hranice, ale reálně se jednalo o skryté nádraží Skalka Ríši Žahourka.

Vraťme se nyní do Nordfaxe. Autor grafikonu Peter Elleby naplánoval, že bude v Norfaxe potřeba přepřahávat nákladní vlaky pro ostatní větve. To ale hned ráno vedlo k přetížení stanice a celý grafikon byl pak významně nabourán.

 

    Z Nordfaxe vedla dvojkolejná trať do přístavu Ågard. Nejprve prochází moduly bez krajiny, a pak přes městskou zástavbu. Tam je zajímavostí miniaturní televizní vysílač.

 

V rohu haly v oblouku byl vlečkový areál se silem a přečerpávací stanicí.

 

Za vlečkou byl dlouhý most přes řeku.

 

Za mostem procházela trať údolím mezi kopci.

 

Pak již následoval Agard a jeho dvě vlečky odbočující o 90 stupňů. Majitel stanice byl bohužel nemocný a nezúčastnil se.

 

Pro snadnější provoz byl za přístavem modul pro otočení vlaků bez posunu. 

Vraťme se nyní zpět do klíčové stanice Nordfaxe. Mimo dvou již zmíněných tratí vedla třetí dvojkolejná trať. Ta se hned v následující stanici rozdělila na dvě trati.

 

 

První trať vedla do švédské části layoutu. Ve švédské větvi byla smyčka na otáčení vlaků hned za podlézacím mostem.

První stanicí byla stanice Fossie. 

Ta byla již v Børkopu 2020 i Fremu 2018.

Za Fossie byl modu hořícího pole podobně jako v roce 2020.

Výhybnou na švédské trati byla stanice Klagerup Anderse Boströma – autora systému MGP.

Přes několik traťových modulů se trať stáčela do nejzajímavější novinky – zcela nové stanice kanálu Albinholm. 

Autor jej postavil za 6 měsíců, a to včetně krajiny! Motivem je kanál v průmyslové krajině. Začíná zátokou s majákem.

 Kanál přechází pod zvedacím železničním mostem ke zdymadlu. Autor použil na provoz lodí Faller CarSystem. Loď je vedena vodícím drátem zalitým ve vodě.

 

V půlce modulu je velký most nad kanálem. 

 

Vlaky na něm vypadají famózně. Mezi grafikony tam zajely i české vlaky.

 

Součástí je důl:

 

Kanál končí v tunelu pod průmyslovým areálem.

Stanice umožňuje jak osobní provoz – spíše průjezdy, tak nákladní provoz včetně množství nákladních kolejí.  Autor má můj obdiv v rychlosti, kterou stanici postavil. No, je v důchodu… Ale chtěl bych mít jednou v důchodu takový morál.

Švédská trať byla zakončena krásným hlavovým nádražím.

Poslední tratí je dánská větev procházející přes stanici Laegebæk.

Na rozdíl od většiny modulářských setkání není v Børkopu vozový park omezen železniční správou ani epochou, na kolejišti proto bylo možné vidět vlaky od historických až po nejmodernějí. Majestátní byla například souprava dvou spřažených desetivozových jednotek EuroStar. 

 

 My jsme rovněž přivezli české moderní vlaky, například RailJet nebo lokomotivy ČD Cargo.

 

 

 Následkem nedorozumění s tvůrci grafikonu se pak stalo, že měl jet podle grafikonu Railjet po vedlejší jednokolejné trati a zastavovat ve stanici "Čachnov". 

Celkově se i přes období pandemie setkání skvěle povedlo. Opět se neslo v poklidném duchu. Někteří severští kolegové si na nákladní dopravu teprve zvykají. Za setkání se nejprve nedařila nákladka vůbec, s postupem času se již náklady daly do pohybu.

Klíčové pro provoz bylo, že byla po první session zdvojena obsluha Norfaxe. Tím se zvýšila plynulost.

V roce 2022 neproběhla noční session. Škoda, že jsem ve spěchu přepojováním spálil několik lamp Dominik.

 

Zde je jedno video: https://www.youtube.com/watch?v=Mw9kv8gt-Qo

A jedna reportáž:

https://www.dailymotion.com/video/x8837hh

https://www.tvsyd.dk/vejle/modeltog-paa-skinner-det-er-et-fantastisk-faellesskab