Angličan v Kamenici

16.01.2020 20:57

Již koncem roku 2019 jsem upravil Kamenici o krátký šturc a zapustil výtažnou kolej - popsáno zde. Tím ale došlo k tomu, že kotelna, která zůstala v původní výšce, by neměla svou kolej, a na volné ploše by nemohly být vykládány vagóny, protože je kolej svážná. Rozhodl jsem se proto vyměnit výhybku na výtažné koleji za angličana. To umožní vykládat stroje a kontejnery na volné ploše a vykládat uhlí u kotelny. Hned jsem tedy koupil angličana, aby už v Børkopu byla Kamenice rozšířená. Už jsem jel osadil, nyní zbývá osadit přestavníky "želva".