Schéma zapojení MGP

05.09.2021 18:23

V knize návštěv (zde) se nás Milan B. ptal na zapojení MGP. Dali jsme proto dohromady schéma, které maximálně zjednodušuje vysvětlrní, co je u běžného menšího kolejiště potřeba zapojit. U takovéto instalace by mohlo být 10 návěstidel, 16 detekcí obsazení, 15 výhybek a ovládací panel s max 63 LED. Kolejiště a panel se spojuje pouze jedním plochým kabelem s konektorry RJ.Více v článku zde. Chyba ve schématu je již opravena,