Reléové zabezpečovací zařízení

23.11.2017 21:13

Díky zprovoznění kolejiště nadešel čas na programování v Train Controlleru. Mám koupenou verzi TC8 Gold. Díky zkušenostem s ovládáním reléového zabezpečovacího zařízení (dále RZZ) na stanicích v Zababově jsem se rozhodl použít RZZ i doma.

Verze Gold umožňuje namalovat vlastní symboly. Vlakové cesty tak budou značeny zeleně a posunové cesty bíle.

Vlaková cesta se staví ze zeleného tlačítka na bílé. Posunová cesty z bílého tlačítka na bílé. Zatím nebudu osazovat žádná návěstidla.

Do budoucna počátám i s možností automatického provozu, jsou proto připraveny i bloky. Červené body jsou detekce obsazení, v budoucnu je za provozu skryji.