OK Filípkov volá OK Cítov

19.06.2015 08:23

Nedávno mne oslovil kolega Dan Pavlát, zda bych nepodpořil komorní setkání pro jeho přátele, kteří propadli jinému koníčku - již dvacet let se v Zásece nedaleko Velkého Meziříčí schází radioamatéři na společné setkání. Mnoho radioamatérů mělo v minulosti vláčky a Dan nejen jim chtěl ukázat, kam se modelová železnice posunula.

Kalendář akcí Zababova je letos velmi našlapaný. To dost ovlivnilo účast ze strany pořadatelů. Z členů Zababova tak zbylo duo Dan a Dan :-) podpořené Danovým kolegou z práce Lacem, čekatelem na zasloužený důchod. Naštěstí alespoň své moduly paůjčilo zababovští členové Aleš Boubelík, Michal Dobrovolný a Richard Žahourek.  Za to jim patří náš dík.

Rekreační objekt v Zásece majitelé postupně zvelebují a tak se naskytla možnost využít nový prostor malé klubovny. Na poměry Zababova a bezprostředně po setkání v obrovské hale v Šestajovicích jsme okusili opačný extrém. Místnost o rozměrech 4x4 metry byla opravdu výzva.

Díky Milošovi Pavlátovi jsme měli připraven odpovídající layout. Stavba začala hned v pátek po večeři. I na malý layout jsou dva a půl modeláře dost málo, přesto se ale dařilo stavět docela rychle. Nejvíc nás zdrželo že se dva moduly, čerštvě zakoupené Danem Pavlátem, ukázaly jiné, než Miloš při návrhu zapracoval. Místo 30 stupňů měly totiž 45.  Operativně jsme tak tuto změnu zapracovali a doladili celý layout. Trať se skládala ze stanice Filípkov, vedla přes Železárny Hrádek, zastávku Karlík do dočasně vytvořené stanice Cítov. Ta vznikla ze dvou Alešových kolejových spojek a zastávky Cítov, prodloužené o jeden dvojkolejný modul. Jako další drobný problém se ukázalo zakončení dvojkolejky. Zapomněl jsem vzít otcův dvojkolejný návěstní modul. Nakonec jsme to vyřešilo přisvorkováním posunutého jednokolejného modulu. Celá stavba včetně zprovoznění digitálu byla úspěšně dokončena krátce po půlnoci.

Provoz začal hned po osmé ráno. K ovládání lokomotiv jsme nakonec místo zapůjčené klubové centrály použili centrálu Z21. Ta tak zvládla jak ovládání stanice Filípkov, tak i všech lokomotiv. Klubová centrála tak zůstala  v záloze, stejně jako LN boxy, sloužící k připojování ovladačů. Laická veřejnost tak ocenila i moderní metodu ovládání lokomotiv přes smartphone. Provoz byl bez grafikonu. Hlavním tahákem byl rychlík složený z vozů Bdmtee a B, tažený Brejlovcem. Nákladní dopravu zajišťoval Sergej se služebním vozem Ds. Manipulační vlak obsluhoval Železárny Hrádek. Vždy vezl plné vozy tam a stejný počet prázdných vozů z vlečky odvezl. Mimo radioamatérů dorazilo i mnoho rodin s dětmi. Malí strojvůdci tak začínali na rychlíku a ti nejlepší končili manipulací na vlečce. Díky délce Filípkova a faktu že byl manipulační vlak často "uložen" v Železárnách, bylo možné rychlík v obou koncových stanicích objíždět. Veřejnost tak měla možnost vidět reálný provoz, v němž po příjezdu do stanice musí lokomotiva objet na opačný konec soupravy.

Layout byl umístěn v suterénní místnosti a tak v parném počasí poskytoval pro radioamatéry azyl  s teplotou okolo 23st (venku panovalo dobře o 10 stupňů víc). Díky malému přístupu denního světla vyniklo i osvětlení stanic. Zvídaví návštěvníci si všimli, že použité moduly nemají reálnou předlohu. Cítov sice existuje i ve skutečnosti, ale pokud mu není předřazen modul teplovodu, má s předlohou pramálo společného. Na to poukázala rodina paní správcové, která má nedaleko od Cítova své kořeny.

A co říci závěrem? Akce byla hodnocena návštěvníky velmi pozitivně. Ptali se, zda příště dorazíme a zda přivezeme nějakou stanici podle reálné předlohy. Jelikož je pouhých 16km od Záseky stanice Sklené na do Oslavou  je to výzva - model této stanice v našem klubu v současné době vzniká. A vypadá to, že by příště mohla být k dispozici i místnost 8x4m. To by umožnilo udělat layout se Skleným a kusem dvojkolejky. Za rok se tak může uskutečnit akce při níž se s rodinami sebere pár z nás, a udělá si tak víkend v pěkném prostředí.  Spát lze ve stanu, v chatce nebo v ubytovně, za níž je hned les.

Tak snad za rok s vlaky a rádiem.... přepínám.... konec......

 

Dan Merhaut

viz také www.edisn.cz/Edisn/akce-2015/zaseka-2015/report