Červenec na severu Německa

07.11.2018 22:29

Letos jsme se oba rozhodli poprvé vyrazit za hranice ČR s moduly. Oba jsme členy FREMO, a tak jsme využili možnosti účasti na jednom ze setkání v Německu. Volba padla na setkání na severu Německa ve Stöllnitz. Byla to naše bezkonkurenčně nejdelší cesta s moduly! 


Důvodem bylo především to, že jsme z pražských mezinárodních setkání znali organizátory - Christiana Reitera a Dirka Lübecka. S ohledem na vzdálenost a spotřebu auta jsme vyrazili Škodou Octavia. Počet přihlášených modulů byl na hranici toho, co šlo Octavií odvézt. Naštěstí Honza tentokrát nepřihlásil Sklené! I tak byla fuška najít způsob, jak vše do auta narvat. Bedny s příslušenstvím, které jindy vozím plné náhradních komponent musely tentokrát projít odtučňovací kůrou. Sestavil jsem Filípkov doma v garáži, a balil jen to, co bylo nezbytné. I tak jsem musel jeden z modulů nechat ležet v kufru auta na vrchu, což není ideální.

Na místě se ukázalo, že neplánovaně zůstala doma jen vodováha... Ta by se ještě bývala vešla :-).


Když jsme dorazili na místo setkání, mile nás překvapila skvělá nálada hostitelů, nikam se nespěchalo. Stavba začala až druhý den. I ta se nesla ve velmi pohodovém tempu. Účastníci se dlouho neviděli, a měli si tak co povídat. Moduliště bylo postaveno v místním kulturním sále vesnického stavení, a tak bylo oživeno trámy nesoucími balkón a krov.

Layout se sloupy ale počítal, a proto nás neomezovaly. Balkón navíc umožnil zajímavé fotky nad layoutem.

Layout byl navržen topologicky jako (ohnutý) strom, k nahlédnutí zde.

Layout začínal ve skryté stanici Schattenbach (na fotce vpravo), která je zajímavá úsporným systémem flexi koleje, která nahrazuje nákladné výhybkové zhlaví (detail níže).

Ze skrytého nádraží Schattenbach šla společná dvojkolejná trať přes stanici Nordfaxe.

Ta je zajímavá ovládáním pomocí modulární elektroniky MGP, o které ještě zveřejníme samostatný článek a video.

V Nordfaxe odbočovala trať do Valis sur Mer. Z Nordfaxe pokračovala dvojkolejná trať do kolejové spojky, za kterou se větvila na trať do Filípkova a trať přes Holešky do Vršin.

Provoz nejprve začal tak, že byl pro Vršiny dirigující stanicí Filípkov. To ale způsobovalo, že obsluha Filípkova přijala hlášení z Vršin, které ale musela předávat na odbočku. Po jednom grafikonu se tedy přesunulo dirigování Vršin na obsluhu odbočky. GVD byl navržen jako rozumný s vyváženou osobní a nákladní dopravou. Oproti setkáním v Čechách je manipulace menší a přepravované náklady lze snadno zvládnout.

Nejhezčím modulem, který jsme z minulosti neznali byl modul tratě v zářezu. Vznikl podle skutečné trati, která ale již neexistuje.


Formát třídenního setkání se ukázal jako dostatečný. Bylo i dostatek času na neformální část setkání, tou bylo společné grilování a společné večeře, kde jsme probrali modelařinu i mnoho dalších oblastí.

Christian nás hostil i na své zahradě krásné hrázděné chalupy, kterou vlastnoručně opravuje tradiční metodou, aby zůstala zachována pro budoucí generace. Na fotce griluje osobně Christian.


Na setkání ve Stöllnitz se rádi vrátíme i v budoucnu!